Slovenské národné múzeum

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'45''

Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v SR. V súčasnosti SNM realizuje svoje poslanie prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí, ktorých expozície sa nachádzajú vo všetkých krajoch Slovenska. 

Vo svojich zbierkach ochraňuje viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov všetkých vedných odborov. Spravuje stovky objektov najrozmanitejšieho charakteru, medzi ktorými je aj niekoľko desiatok klenotov nehnuteľného kultúrneho dedičstva krajiny – národných kultúrnych pamiatok SR. SNM každoročne realizuje viac ako dve stovky výstav a niekoľko tisíc iných podujatí doma i v zahraničí. Ročne naše expozície a výstavy navštívi vyše milión domácich a zahraničných návštevníkov, pričom zvláštnu pozornosť venujeme podujatiam určeným pre deti a mládež.

Múzeá SNM:

Prírodovedné múzeum SNM Bratislava
Archeologické múzeum SNM
Historické múzeum SNM Bratislava
SNM v Martine - Etnografické múzeum
Múzeum Slovenských národných rád SNM Myjava
SNM v Martine - Múzeum Andreja Kmeťa
Hudobné múzeum SNM Bratislava
Múzeum Červený Kameň
Múzeum Betliar
Múzeum Bojnice
SNM - Spišské múzeum v Levoči
SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
Múzeum židovskej kultúry SNM Bratislava
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM Bratislava
Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM Bratislava
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Múzeum Ľudovíta Štúra
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Múzeum rusínskej kultúry Prešov

Zdroj: Slovenské národné múzeum