Múzeum ukrajinskej kultúry SNM Svidník

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Svidník, Svidník

GPS: N49°18'22'' E21°34'15''

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Jeho poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov-Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť.

Stále expozície:

Hlavná kultúrno-historická expozícia 
Dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva na Slovensku. Okrem prvej časti Človek a príroda, kde je predstavená flóra a fauna karpatskej prírody zachytáva expozícia vývoj človeka od praveku cez obdobie feudalizmu, kapitalizmu až po súčasnosť.

Galéria Dezidera Millyho 
Nachádza sa v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia RusínovUkrajincov od 16. storočia po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikon.

Národopisná expozícia v prírode – Skanzen 
Sústreďujú sa tu najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v tejto časti Slovenska. 

Zdroj: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku