Na Slovensku nájdeš rôznorodosť

Slovensko je pri svojej kompaktnej rozlohe nesmierne rôznorodé. Príroda, ľudia a predovšetkým historický vývoj, postupne so sebou priniesol rozčlenenie územia na regióny, z ktorých každý jeden získal aj svoje meno. Najznámejšie regióny sú Liptov, Spiš či Orava, unikátnu nedotknutú prírodu spolu s dych berúcimi tradíciami, špecialitami a kultúrou však nájdete aj na Gemeri či na Horehroní. 

 • Bratislavský región

  Bratislavský región leží na juhozápade Slovenska, pričom svojou južnou časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje slovensko-maďarskú štátnu hranicu a západnou časťou pozdĺž toku Moravy sleduje slovensko-rakúsku štátnu hranicu.
  Viac
 • Horehronie

  Krásna krajina s rázovitými dedinami okolo horného Hrona leží takmer v srdci Slovenska. Rieka Hron, podľa ktorej je pomenovaný región Horehronie, pramení na južnom svahu majestátnej Kráľovej hole.
  Viac
 • Košický región

  Mesto Košice - metropola východu, ležiaca na rieke Hornád na západnom okraji Košickej kotliny má dlhú a bohatú históriu. Po stáročia bolo najvýznamnejším strediskom celého regiónu, prirodzeným centrom obchodu, remesiel, kultúry a vzdelanosti.
  Viac
 • Tatry a Severný Spiš

  Tatranský región, ležiaci na severe Slovenska, je pravdepodobne turisticky najpríťažlivejšou oblasťou Slovenska. Skladá sa z dvoch subregiónov: Tatier a severného Spiša.
  Viac
 • Dolnopovažský región (Dolné Považie)

  Dolné Považie pomenovali podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím od severu na juh. Dolné Považie patrí k najdávnejšie osídleným územiam Slovenska. O kontinuálnom osídlení tohto územia svedčí množstvo archeologických nálezov a vykopávok.
  Viac
 • Dolnozemplínsky región (Dolný Zemplín)

  Názov Zemplín pochádza od pomenovania Zemplínskeho hradu, ktorý postavili na staroslovanskom hradisku na brehu rieky Bodrog severne od obce Somotor. Bol najstarším hradom v Zemplíne - vybudovali ho ešte pred tatárskym vpádom.
  Viac
 • Gemerský región (Gemer a Malohont)

  Územie Gemera leží na juhu stredného Slovenska a presahuje až do Maďarska. Ku Gemeru bol v 19. storočí pričlenený aj Malohont s centrom v Rimavskej Sobote.
  Viac
 • Hornonitriansky región

  Ako už názov napovedá, región sa rozprestiera okolo horného toku rieky Nitra, ktorá spája jeho najsevernejšie a najjužnejšie časti. Rovnobežne s jej tokom vedú aj hlavné komunikačné ťahy. Hornonitriansky región je známy predovšetkým kultúrno-historickým dedičstvom.
  Viac
 • Hornozemplínsky región (Horný Zemplín)

  Horný Zemplín je najvýchodnejším regiónom Slovenska. Na severe hraničí s Poľskom a na východe s Ukrajinou. 
  Viac
 • Ipeľský región (Poiplie)

  Už názov napovedá, že táto oblasť Slovenska sa dotýka rieky Ipeľ, ktorá na väčšej polovici svojho toku tvorí štátnu hranicu medzi Slovenskou a Maďarskou republikou.
  Viac
 • Nitriansky región (Ponitrie)

  Ponitrie patrí medzi tie oblasti na Slovensku, ktoré sú zaujímavé nielen prírodnými krásami, ale predovšetkým kultúrno-historickým dedičstvom. Tento región už oddávna lákal našich predkov, po ktorých možno nájsť stopy na viacerých miestach. 
  Viac
 • Oravský región (Orava)

  Orava leží v severozápadnej časti Slovenska pri štátnej hranici s Poľskom. Hraničný bod v katastrálnom území obce Oravská Polhora je najsevernejším bodom Slovenska. Os regiónu tvorí rieka Orava.
  Viac
 • Podunajský región (Podunajsko)

  Podunajsko leží na juhu Slovenska, pričom svojou juhozápadnou a južnou časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje slovensko-maďarskú štátnu hranicu. Prevažnú časť územia tvorí Podunajská nížina. 
  Viac
 • Pohronský región (Pohronie)

  Už názov napovedá, že osou stredného Pohronia je rieka Hron. Krajina, ktorá ho obklopuje, sa v mladších treťohorách otriasala od mohutných sopečných erupcií rozložitých stratovulkánov. Štiavnický stratovulkán s priemerom základne vyše 50 km patril k najväčším v Európe.
  Viac
 • Región Liptov

  Liptov leží na severe Slovenska a svojou severovýchodnou časťou sa dotýka slovensko-poľskej štátnej hranice. Má jednu z najmalebnejších prírodných scenérií v rámci Slovenska.
  Viac
 • Šarišský región (Šariš)

  Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom, na východe siaha po severný Zemplín. Región Šariša je zväčša mierne hornatý, pričom zníženiny sa pravidelne striedajú s pohoriami. 
  Viac
 • Severopovažský región (Žilina a okolie)

  Vďaka jedinečnosti prírodných scenérií a bohatstvu kultúrno-historických pamiatok patrí Severopovažský región k najatraktívnejším oblastiam Slovenska. Väčšina jeho územia je hornatá, bohatá na lesy a prírodné krásy. 
  Viac
 • Spišský región (Južný Spiš)

  Spiš je historickým územím na severe Slovenska a má všetky základné prírodné znaky, ktoré sú charakteristické pre typickú karpatskú krajinu. Je usporiadaný do pestrej mozaiky pohorí a kotlín, pričom kotliny majú v tejto kompozícii centrálnu polohu. 
  Viac
 • Strednopovažský región (Stredné Považie)

  Krásne prírodné prostredie, kultúrne pamiatky miest a mestečiek, roztrúsené dedinky s typickým folklórom a tradíciami a množstvo kultúrnych podujatí organizovaných počas roka lákajú turistov k návšteve tohto malebného kúska Slovenska.
  Viac
 • Turčiansky región (Turiec)

  Územie Turca sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenska v Turčianskej kotline, ktorá je výrazne uzavretá hrebeňmi Malej a Veľkej Fatry, Kremnickými vrchmi a pohorím Žiar. Os kotliny tvorí rieka Turiec.
  Viac
 • Záhorský región (Záhorie)

  Názov Záhorie má staré korene, ktoré siahajú do 17. storočia. Pochádza od latinského pomenovania Processus transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za Malými Karpatmi, teda „za horami“. 
  Viac