Na Slovensku nájdeš rôznorodosť

Slovensko je pri svojej kompaktnej rozlohe nesmierne rôznorodé. Príroda, ľudia a predovšetkým historický vývoj, postupne so sebou priniesol rozčlenenie územia na regióny, z ktorých každý jeden získal aj svoje meno. Najznámejšie regióny sú Liptov, Spiš či Orava, unikátnu nedotknutú prírodu spolu s dych berúcimi tradíciami, špecialitami a kultúrou však nájdete aj na Gemeri či na Horehroní. 

Zoznam neobsahuje žiadne objekty