Pamiatky niekoľko tisícročnej histórie

Na území Slovenska sa vďaka jeho polohe v strede Európy počas niekoľko tisícročnej histórie vystriedali kultúry Západu aj Východu. Od keltských osád, cez zvyšky rímskych opevnení, staroslovanské kultové miesta, kaštiele a opevnené hrady uhorskej šľachty, stredoveké banské mestá nemeckých osadníkov, najvýchodnejšie gotické pamiatky v Európe, renesančné a barokové paláce, gréckokatolícke a pravoslávne drevené kostolíky, židovské synagógy a cintoríny, medzivojnový funkcionalizmus a socialistický realizmus rastúcich miest až po súčasné projekty, reflektujúce najnovšie trendy.

Objavte slovenské mestá a mestečká. Horizonty panelákových sídlisk skrývajú zachovalé historické námestia a uličky, neraz miesta príjemných spoločenských podujatí. Objavte vyše sto slovenských hradov a zámkov. Na niektorých nájdete tematické prehliadky a festivaly, na iných autentické ruiny s parádnymi výhľadmi na svet poddaných. Navštívte múzeá a galérie. Nájdete v nich všeličo od starovekých archeologických vykopávok až po pop-art Andyho Warhola, či tvorbu súčasných umelcov. Objavte vojenské pamätníky ako tanky z druhej svetovej vojny v Údolí smrti, či technické pamiatky ako vodné mlyny Podunajského regiónu.