Osem krajov

Slovensko je administratívne členené na osem krajov. Bratislavský kraj navštívte kvôli opere a histórií multikultúrneho hlavného mesta, v Trnavskom nájdete desiatky kostolov a kvalitné víno. Nitriansky kraj ponúka elegantné kaštiele a splavy riek, Trenčiansky kraj rázovitý vidiek a majestátne hrady. Žilinský kraj je rajom pre milovníkov hôr a tradícií, v Banskobystrickom objavíte stredoveké banské mestá aj pralesy. Za najkrajšími jaskyňami a tokajským vínom zájdite do Košického kraja, najvyššie štíty a najviac drevených kostolov má Prešovský kraj.

 • Banskobystrický kraj

  Banskobystrický kraj ležiaci v strede Slovenska susedí na juhu s Maďarskom. Časť tejto hranice tvorí rieka Ipeľ. Prírodným symbolom kraja je rieka Hron.
  Viac
 • Bratislavský kraj

  Bratislavský kraj leží na krajnom juhozápade Slovenska a je rozlohou najmenší na Slovensku. Svojou južnou časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje štátnu hranicu s Maďarskom a na západe pozdĺž toku Moravy hraničí s Rakúskom.
  Viac
 • Košický kraj

  Košický kraj leží na juhovýchode Slovenska. Z juhu ho ohraničuje slovensko-maďarská a z východu slovensko-ukrajinská štátna hranica.
  Viac
 • Nitriansky kraj

  Nitriansky kraj sa rozprestiera na juhozápade Slovenska a celou svojou južnou časťou hraničí s Maďarskom. Jeho osou je rieka Nitra, ktorá spája najsevernejšie a najjužnejšie časti regiónu.
  Viac
 • Prešovský kraj

  Prešovský kraj vypĺňa severovýchodnú časť Slovenska a tiahne sa zo západu na východ. Zo severu hraničí s Poľskom a z východu s Ukrajinou.
  Viac
 • Trenčiansky kraj

  Trenčiansky kraj leží na západe Slovenska pri hranici s Českou republikou. Najdlhšia slovenská rieka Váh vytvára centrálnu os tejto oblasti.
  Viac
 • Trnavský kraj

  Trnavský kraj sa rozprestiera na juhozápade Slovenska a celý jeho západný okraj je zároveň hranicou s Bratislavským krajom. Na severe hraničí s Českou republikou a na juhu s Maďarskom.
  Viac
 • Žilinský kraj

  Žilinský kraj leží na severozápade Slovenska. Zo západu ho ohraničuje Česká republika a zo severu Poľsko.
  Viac