Portál Slovakia.travel vznikol na základe projektu s názvom Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky (Národný portál cestovného ruchu Slovenska). Projekt bol zrealizovaný v rámci opatrenia 2.3 sektorového operačného programu Priemysel a služby pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch.

Ide o oficiálny, centrálny propagačno-informačný systém cestovného ruchu SR (Oficiálny turistický portál Slovenska) na internete, ktorý má propagovať Slovensko ako destináciu cestovného ruchu.

Hlavným poslaním a prioritou tohto portálu je poskytovanie informácií a motivácia účastníkov cestovného ruchu.