Portal Slovakia.travel stworzono w ramach projektu o nazwie jednolity krajowy system informacyjny ruchu turystycznego Republiki Słowackiej. Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.3 sektorowego programu operacyjnego „Przemysł i Usługi” dla słowackiej agencji na rzecz ruchu turystycznego.

Jest to oficjalny, centralny promocyjno-informacyjny system ruchu turystycznego Republiki Słowackiej w Internecie, który ma za zadanie promocję Słowacji jako kraju docelowego ruchu turystycznego.

Głównym przesłaniem i priorytetem tego portalu jest udzielanie informacji oraz motywowanie uczestników ruchu turystycznego.