A Slovakia.travel portál a Szlovák Köztársaság Nemzeti egységes idegenforgalmi információs rendszerének terve alapján jött létre. A terv realizációja az Ipar és Szolgáltatások 2.3 szektorális operációs program keret-beszerzésével történt a Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség részére.

Ez a portál a Szlovák Köztársaság idegenforgalmának hivatalos központi propagációs-információs rendszere, amelynek feladata Szlovákia idegenforgalmának propagálása.

A portál fő küldetése és prioritása információk szolgáltatása és az idegeforgalomban résztvevők motiválása.