Pri objavovaní nových miest neváhajte navštíviť aj turistické informačné centrum. Získate tu zaujímavé lokálne tipy, môžete si zobrať mapu alebo iné prospekty, zakúpiť napríklad zľavovú kartu či suveníry, rezervovať prehliadky mesta alebo iné výlety. Turistické informačné centrá nájdete takmer v každom väčšom meste.

Kontakty na turistické informačné centrá (pdf)