Múzeum Ľudovíta Štúra SNM Modra

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Modra

GPS: N48°20'12'' E17°18'38''

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je súčasťou Slovenského národného múzea a sídli v centre Modry, v tzv. Emreszovskom dome, ktorý patril rodine manželky Karola Štúra, a v ktorom Ľudovít Štúr strávil veľa času výchovou bratových synov, keď sa v r. 1851 presťahoval do Modry. Napokon v tomto dome 12. januára 1856 aj zomrel.

V tejto budove sa nachádza hlavná expozícia Ľudovít Štúr – od štúdia k činom, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra zasadený do konkrétnych historických súvislostí. Predstavuje Ľ. Štúra aj z jeho osobnej a ľudskej stránky prostredníctvom svedectiev jeho súčasníkov, i súčasný pohľad vedeckej a odbornej verejnosti. Expozícia obsahuje unikátne osobné predmety nielen Ľ. Štúra, ale aj Jozefa Miloslava Hurbana a Jána Kalinčiaka, spolu s dielami slovenských výtvarných umelcov a písomným dokumentárnym materiálom.Pamätná izba Ľ. Štúra pripomína posledné roky jeho života v Modre a okolnosti jeho tragickej smrti.

Vo výstavných priestoroch na prízemí sú sprístupňované dočasné výstavy, či už vlastné, alebo putovné, ktoré zo svojich zbierkových fondov pripravujú jednotlivé organizačné zložky SNM.

Súčasťou Múzea Ľ. Štúra sú aj tri vysunuté expozície: výstava Zo starej Modry pripomínajúca národopisné a meštianske tradície Modry v minulých časoch, ktorá sa nachádza v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska na Hornej ulici v Modre a sprístupňujú ju pracovníci strediska vo svojom pracovnom čase, Galéria Ignáca Bizmayera, prezentujúca diela majstra figurálnej keramickej tvorby, umiestnené v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia, a dlhodobá výstava Živé remeslo hrnčiarske predstavujúca tradície modranskej keramickej výroby spolu so známymi modranskými keramikármi, ktorá je umiestnená v Hornej bráne v Modre.

Skupinovým návštevám sa na požiadanie poskytuje lektorský výklad v expozícii a v Pamätnej izbe.

Autor: Grellnethová

Zdroj: Mestské informačné centrum