Muzeum Ľudovíta Štúra SNM Modra

Lokalizacja: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Modra

GPS: N48°20'12'' E17°18'38''

Muzeum Ľudovíta Štúra w Modre stanowi część składową Słowackiego Muzeum Narodowego (SNM) a mieści się w centrum Modry, w tzw. Domu Emreszowskim, który należał do rodziny żony Karola Štúra.  Właśnie w tym domu, po przeprowadzce do Modry w 1851 roku, Ľudovít Štúr spędził wiele czasu poświęcając się wychowywaniu bratanków-synów swojego brata. Na koniec jeszcze w tym samym domie Ľudovít Štúr zmarł w dniu 12 stycznia 1856 roku.

W tym budynku mieści się główna wystawa "Ľudovít Štúr-od studiowania do czynnej działalności", która prezentuje jego życie i twórczość osadzone w konkretnym kontekście historycznym. Wystawa ukazuje także postać Ľudovít'a Štúr'a od ludzkiej i prywatnej strony pośrednictwem jemu współczesnych i ich świadectw. Przedstawia także współczesne jemu spojrzenie środowiska naukowego i grona specjalistów na świat. Wystawa obejmuje unikalne przedmioty osobiste nie tylko Ľudovít'a Štúr'a ale także Jozefa Miloslava Hurbana i Jana Kalinčiaka a jest wzbogacona o dzieła współczesnych słowackich artystów plastyków i pisemne dokumenty-świadectwa z epoki. Izba Pamięci Ľ. Štúra przypomina ostatnie lata jego życia w Modrze oraz okoliczności jego tragicznej śmierci.     

W salach wystawowych na parterze organizowane są wystawy tymczasowe, własne albo objazdowe  przygotowywane przez poszczególne jednostki organizacyjne Słowackiego Muzeum Narodowego z ich zbiorów własnych.

Muzeum Ľ. Štúra podlegają także trzy stałe ekspozycje terenowe: wystawa "Ze starej Modry" przypominająca tradycje folklorystyczne i mieszczańskie Modry w czasach minionych a znajdująca się w pomieszczeniach Małokarpackiego Ośrodka Oświatowego przy ulicy Hornej w Modrze, udostępniana przez pracowniców ośrodka w ich godzinach pracy oraz Galeria Ignaca Bizmayera prezentująca dzieła tego mistrza figuralnej sztuki ceramicznej, mieszcząca się w baszcie-rotundzie obwarowań miejskich z XVII wieku a wreszcie długotrwała, stała wystawa "Zywe rzemiosło garncarskie", która prezentuje tradycje wyrobu ceramiki z Modry i znane "modranske" wyrobki ceramiczne. Ekspozycja poświęcona ceramice mieści się w Hornej Brane w Modrze.   

Grupy zwiedzających mają możliwość skorzystania z przewodnika na wystawie głównej Muzeum oraz w Izbie Pamięci.

Autor: Grellnethová

Źródło: Mestské informačné centrum