Etnografické múzeum SNM Martin

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'50'' E18°55'43''

V r. 1933 bola verejnosti sprístupnená druhá účelová budova múzea. V roku 1961 bolo administratívne zlúčené so Slovenským národným múzeom v Bratislave s profiláciou ako celoslovenské Etnografické múzeum, špecializované na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej materiálnej a duchovnej kultúry na Slovensku.

V súlade s uvedenou špecializáciou začalo múzeum od r. 1964 budovať celoslovenskú expozíciu ľudovej architektúry a bývania, dnes známu ako Múzeum slovenskej dediny. Etnografické múzeum spravuje rozsiahle zbierky etnografického, archeologického, historického, numizmatického charakteru a zbierky z oblasti dejín umenia a národopisnej fotografie. V budove sa nachádzajú tri stále expozície, a to Človek a pôdaČlovek a materiál a Človek a odev. Etnografické múzeum ponúka návštevníkom lektorské výklady, odborné poradenstvo zamerané na historické, archeologické, etnografické, a etnické témy. Počas celého roka sa konajú rôzne tematicky zamerané krátkodobé výstavy. V priestoroch múzea sa nachádza Bar Múzeum s možnosťou občerstvenia v ktorom sa konávajú rôzne kultúrne akcie.

Zdroj: SNM v Martine