Muzeum Etnograficzne SNM Martin

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'50'' E18°55'43''

W 1933 roku została publiczności udostępniona druga służąca celom wystawienniczym budowa muzeum. W 1961 roku muzeum zostało pod względem administracyjnym połączone ze Słowackim Muzeum Narodowym w Bratysławie i przybrało charakter ogólnosłowackiego muzeum etnograficznego, którego celem jest ochrona, badanie, dokumentacja oraz prezentowanie materialnej i duchowej kultury ludowej na Słowacji. 

Zgodnie z ustanowionymi celami, muzeum rozpoczęło od 1964 roku budowanie ogólnosłowackiej ekspozycji ludowej architektury i mieszkania, dzisiaj znana jako Muzeum Wsi Słowackiej. Muzeum Etnograficzne zawiaduje obszernymi kolekcjami o charakterze etnograficznym, archeologicznym, historycznym, numizmatycznym oraz zbiorami muzealnymi z zakresu historii sztuki i profilu etnograficznym i fotografii ludoznawczej. W gmachu muzeum mieszczą się trzy ekspozycje stałe: "Człowiek i gleba", "Człowiek i przedmioty" oraz "Człowiek i ubiór". Muzeum Etnograficzne oferuje także wykłady lektorskie, specjalistyczne doradztwo dotyczące tematyki historycznej, archeologicznej, etnograficznej oraz etnicznej. W ciągu całego roku organizowane są wystawy czasowe o różnorodnej tematyce. W pomieszczeniach muzeum znajduje się Bar Muzeum, w którym gościom poddaje się zamówiony poczęstunek oraz gdzie odbywają się koncerty muzyki jazzowej.

Źródło: SNM v Martine