Archeologické múzeum SNM Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'45''

Archeologické múzeum je špecializovaným múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidenciu, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických nálezov na území Slovenska od praveku až po vrcholný stredovek.

V bohato zastúpenom zbierkovom fonde Archeologického múzea je množstvo vzácnych nálezov z rôznych oblastí Slovenska od praveku až po novovek pochádzajúcich najmä z vlastných archeologických výskumov. Najvzácnejšie z nich sú prezentované v expozícii Najstaršie dejiny Slovenska. Archeologické múzeum sídli v renesančnej Kamperovej kúrii na Žižkovej ul. 12.

29.01.2009 bola oficiálne sprístupnená expozícia Najstaršie dejiny Slovenska aj zrakovo postihnutej populácii. V rámci expozície je vytvorená hmatová línia s exponátmi, doplnená s textami v Braillovom písme. Návštevník má k dispozícii zvukové prenosné zariadenie (audioguidy) – zvukového sprievodcu s akustickou informáciou identifikácie priestoru, vývojových období od praveku až po neskorý stredovek a jednotlivých exponátov hmatovej línie. Zvukový sprievodca aktuálne rozšíril ponuku pre všetkých návštevníkov v 4 jazykoch v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom podľa vlastnej voľby. (Žižkova ul. 16)

Od januára do septembra 2010 je sprístupnená výstava - Bojná – významné kniežacie centrum starých Slovanov. Výstava prezentuje významnú archeologickú lokalitu Bojná – miesto, kde v 9. storočí stálo opevnené sídlo s najstaršími dokladmi christianizácie našich predkov.