Hudobné múzeum SNM Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'26'' E17°5'49''

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Pôsobí aj v sieti medzinárodných hudobno-dokumentačných inštitúcií (IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Dokumentation Centres), je centrálnym pracoviskom pre evidenciu a spracovanie zachovaných hudobných prameňov na území Slovenska a národnou centrálou medzinárodného súpisu hudobných prameňov (RISM - Répertoire International des Sources Musicales).

Hudobné múzeum, ktoré vzniklo začiatkom roku 1991, nadväzuje na výsledky práce a aktivity hudobného oddelenia Historického múzea SNM. Jeho pracovne sa nachádzajú na 2. poschodí severných hradieb Bratislavského hradu a v kaštieli Dolná Krupá. Expozičné a výstavné priestory sa nachádzajú v kaštieli Dolná Krupá.

Hudobné múzeum SNM má tieto stále expozície:

Bratislavský hrad - Hudobná sieň, slúži na koncerty a kultúrne podujatia, výstavné priestory sú na prvom poschodí
Hudobné múzeum SNM
Kaštieľ Dolná Krupá - Pamätník Ludwiga van Beethovena

Zdroj: SNM