Melos - Étos, medzinárodný festival súčasnej hudby (každý nepárny rok v novembri)

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'30'' E17°6'35''

Melos - Étos sa stal platformou pre konfrontáciu slovenskej hudby s vývojovými trendmi súčasnej európskej a svetovej hudby, a to po stránke autorskej i interpretačnej. Názov festivalu, ktorého autorom je skladateľ Roman Berger, symbolizuje, že festival sa neusiluje iba o predstavenie najnovších trendov "hudobného designu", ale zdôrazňuje etické a humanistické poslanie umenia, duchovno v materiálnom obkľúčení.

Prvý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos - Étos sa uskutočnil v roku 1991. Festival si vytýčil úlohu prezentovať diela klasikov avantgardy dvadsiateho storočia a zaplniť tak vzniknuté informačné vákuum, a na druhej strane uvádzať diela slovenských a českých autorov, príslušníkov moderny od konca päťdesiatych rokov podnes - autorov, ktorých tvorba bola v čase totality spochybňovaná a marginalizovaná.

Dramaturgia festivalu sleduje dve základné línie. Keďže Melos - Étos sa profiluje ako autorský festival, hlavný akcent je na prezentácii kvalitných diel, pričom minimálne polovica z nich sú slovenské premiéry. Festival dáva domácim autorom exkluzívne objednávky na napísanie diel, určených na premiérové uvedenie v rámci festivalových koncertov. Každý ročník má svojho hosťa - svetovú skladateľskú osobnosť zo zahraničia. Dielam festivalového hosťa je potom spravidla venovaný koncert. Hosťami festivalu sa od jeho založenia stali o.i. György Ligeti, Henryk Mikołaj Górecki, Vinko Globokar, Erkki-Sven Tűrr, Krzysztof Penderecki, Zygmund Krauze, Arvo Pärt, Sofia Gubajdulina a Steve Reich.

Druhou líniou je propagácia domácej a najnovšej zahraničnej hudby v podaní špičkových interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Šírenie diel slovenských autorov v zahraničí je zabezpečené aj tým spôsobom, že každý zahraničný súbor hrá na festivale aj slovenské skladby.

Zdroj: Hudobné centrum