Melos - Étos, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej (każdy nieparzysty rok w listopadzie)

Lokalizacja: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'30'' E17°6'35''

Melos - Étos stał się swoistą platformą, na której konfrontowane są doświadczenia muzyki słowackiej  z trendami rozwojowymi europejskiej i światowej muzyki współczesnej i to zarówno z autorskiego jak i interpretacyjnego punktu widzenia. Nazwa Melos-Étos została nadana Festiwalowi przez kompozytora Romana Bergera i symbolizuje nie tylko to wszystko, co nowatorskie we "wzornictwie muzycznym", ale także symbolizuje i podkreśla zarazem przesłanie etyczne i humanistyczne sztuki. Nazwa akcentuje to, co ma wartości duchowe a jest otoczone przez materialistyczny świat.

Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Melos - Étos odbyła się w 1991 roku. Festiwal postawił sobie za cel prezentację dzieł klasyków awangardy XX wieku i wypełniał lukę informacyjną jaka powstała w poprzednim okresie. Z drugiej strony Festiwal w swoim zamierzeniu był miejscem prezentacji dzieł słowackich i czeskich autorów - przedstawicieli awangardy na przestrzeni lat: koniec 1950-tych - po współczesność. Przedstawiani są autorzy, których twórczość była w czasach komunistycznego totalitaryzmu ośmieszana i spychana na margines. 

Dramaturgia Festiwalu kieruje się dwoma podstawowymi zasadami: z racji tego, że Festiwal profiluje się jako Festiwal Autorski, to główny akcent kładzie się na prezentowanie dobrych, pierwszorzędnych dzieł, przy czym co najmniej połowa z nich to słowackie premiery. Organizatorzy Festiwalu zamawiają dzieła wyłącznie od krajowych autorów. Kompozycje te pisane są z myślą ich premierowej prezentacji na koncertach w ramach Festiwalu. Gościem każdej edycji Festiwalu jest zaproszona osobistość artystyczna - światowej sławy kompozytorska gwiazda z zagranicy. Twórczości honorowego gościa poświęca się zazwyczaj jeden z koncertów Festiwalu. Od czasu, kiedy po raz pierwszy Festiwal zorganizowano wystąpili na nim tacy goście jak na przykład: György Ligeti, Henryk Mikołaj Górecki, Vinko Globokar, Erkki-Sven Tűrr, Krzysztof Penderecki, Zygmund Krauze, Arvo Pärt, Sofia Gubajdulina oraz Steve Reich.

Drugim podstawowym mottem, którym kieruje się Festiwal to promocja najnowszej krajowej i zagranicznej muzyki w wykonaniu czołowych odtwórców i orkiestr ze Słowacji i z zagranicy. Propagacja dzieł kompozytorów słowackich za granicą odbywa się również w ten sposób, że każda zagraniczna orkiestra wykonuje także podczas trwania Festiwalu utwory kompozytorów słowackich. 

Źródło: Hudobné centrum