Bratislavský hrad

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'32'' E17°6'0''

Monumentálny Bratislavský hrad  vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Majestátnosť Hradu umocňuje vrch, na ktorom stojí. Vystupuje do výšky 85 m nad hladinu rieky Dunaj.

Na konci 9. storočia bol významným sídelným hradiskom. K tomuto obdobiu sa viaže prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907, v ktorej sa spomína bitka medzi Bavormi a starými Maďarmi pod hradom Brezalauspurc. V 11. a 12. storočí na hradnom kopci vyrástol predrománsky kamenný palác. Veľkolepá prestavba hradu sa začala v roku 1423 a jej výsledkom bol gotický hrad známy ako žigmundovský hrad. Prestavba hradu označovaná ako pálffyovská sa uskutočnila v období doznievajúcej renesancie.

Poslednú etapu veľkých stavebných úprav hradu realizovala Mária Terézia. Z pálffyovského hradu dala postupne odstrániť všetky fortifikačné stavebné prvky a zároveň  zvýraznila, zdokonalila alebo rozšírila jeho obytné funkcie v najprepychovejšej podobe. Najzaujímavejší objekt, ktorý neskôr  nazvali Tereziánum, pristavili po roku 1768 k východnému priečeliu paláca.

Nádherný rokokový palác menších rozmerov bol sídlom miestodržiteľa Alberta, ktorý sa do tejto významnej funkcie dostal vďaka sobášu s arcikňažnou Máriou Kristínou, dcérou Márie Terézie. Obaja manželia ako milovníci umenia začali zhromažďovať na hrade početné umelecké diela, ktoré sa neskôr stali základom dnes známej viedenskej galérie Albertina.

V máji 1811 na hrade vypukol ničivý požiar. S obrovskými ruinami zhoreného hradného paláca sa nič nedialo 150 rokov. Až v roku 1968 sa ukončila rekonštrukcia hradného paláca. V areáli Bratislavského hradu sú niektoré priestory prístupné verejnosti. Sú v nich umiestnené rôzne výstavy Slovenského národného múzea.

Aj počas prebiehajúcej rekonštrukcie Hradného paláca sú pre návštevníkov sprístupnené výstavy Historického múzea SNM, ktoré opatruje bohatý fond zbierkových predmetov, ktorý obsahuje najmä kolekcie historického nábytku, výtvarného umenia, hodín, historického skla, porcelánu a keramiky, módne doplnky a predmety zo striebra. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad. V priestore pod Čestným nádvorím hradu sa nachádza výstava Minulosť a budúcnosť Bratislavského hradu. Dokumentuje a prezentuje bohatú históriu hradu od mladšej doby kamennej až po jeho predpokladanú budúcnosť po ukončení súčasnej rekonštrukcie. 

Kde sa nachádzalo keltské oppidum? Kadiaľ sa prechádzala Mária Terézia? Časti omietok z odkrytej veľkomoravskej baziliky, kamenné artefakty z gotického hradu Žigmunda Luxemburského, predmety, ktoré sa našli pri archeologických výskumoch ako aj veduty a grafiky Bratislavského hradu môžu návštevníci uvidieť na obnovenej výstave. Pre detského návštevníka a školské skupiny je určený sprievodný vzdelávací program k výstave Bratislavský hrad sa s nami hrá.

Naopak priestor pre krátkodobé výstavy poskytla bašta Luginsland, ktorá tvorila súčasť hradného opevnenia už v 15. storočí. Stále aktuálnou je výstava Hudobného múzea SNM venovaná známej rodine Albrechtovcov V Hudobnom dialógu  Jedna z najunikátnejších výstav Historického múzea Košický zlatý poklad na Bratislavskom hrade je pripravená na rok 2009. Zlatý poklad z 17. storočia predstavuje súbor 2 900 zlatých mincí, medaile a zlatú reťaz v jednom náleze. Prvý krát si jeho krásu môžu vychutnať aj Bratislavčania. Najvzácnejší poklad v Európe bude vystavený na Bratislavskom hrade.

Najmä počas leta sa na hradnom nádvorí pod hviezdnou oblohou uskutočňujú divadelné predstavenia Shakespearovské hry a koncerty.

Súčasťou hradného areálu je aj park, kde sú viditeľné základy veľkomoravskej baziliky. Počas prechádzky parkom sa návštevníkom naskytnú rôzne pohľady na Bratislavu a uvidia aj nenápadnú sochu sv. Alžbety, ktorá sa v roku 1207 na Bratislavskom hrade narodila.

V roku 2008 začala rozsiahla rekonštrukcia Bratislavského hradu, napriek tomu zostane časť výstavných priestorov Slovenského národného múzea – Historického múzea sprístupnená  pre verejnosť.

Prístup: autom a MHD až k hradu, pešo z centra mesta asi 15 min.

Zdroj: Dajama, Historické múzeum SNM Bratislava