Korunovačné slávnosti (jún)

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'31'' E17°6'18''

Korunovačné slávnosti v Bratislave sú veľkolepým trojdňovým podujatím, kedy mesto ožije stredovekou atmosféru s kráľmi a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi a tisíckami zvedavých divákov.

Bratislava sa počas tureckého nebezpečenstva stala hlavným mestom Uhorska a získala výsadu korunovačného mesta. V Dóme sv. Martina v rokoch 1563 až 1830 korunovali desať uhorských kráľov, jednu kráľovnú a osem kráľovských manželiek.

Bratislava sa vrátila k tejto tradícii a koncom júna si okázalým divadlom pripomína túto udalosť. Po prvý krát sa odohralo v roku 2003 pri príležitosti 440. výročia prvej korunovácie uhorského kráľa Maximiliána.

Herci v dobových kostýmoch zložia slávnostnú prísahu kráľa presne na mieste, kde sa korunovácia konávala. Potom sa za zvukov zvonov vydajú na koňoch spoločne s pompéznym sprievodom v dobových kostýmoch uličkami Starého Mesta. Slávnosť vrcholí pasovaním rytierov Rádu zlatej ostrohy, streľbou z historických zbraní a ľudovou veselicou.

Jedno z najväčších kultúrnych podujatí na Slovensku každoročne zážitkovým spôsobom približuje korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Podľa historických podkladov je zinscenovaný autentický obrad korunovácie, v ktorom vystupuje okolo 150 hercov v dobových kostýmoch na Františkánskom, Primaciálnom a Hviezdoslavovom námestí. Po obrade korunovácie nasleduje pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy, korunovačná prísaha, ľudová veselica a ohňostroj.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama