Galéria v divadle, SNG a SND sa spojili

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°6'26''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 22.1.2014 - 31.12.2014

Typ podujatia: výstava

Slovenské národné divadlo (SND) a Slovenská národná galéria (SNG) sa spojili, aby obohatili čas, ktorý návštevníci trávia v Novej budove SND, aby návšteva divadla nebola iba o predstavení – ale stala sa kultúrnym rituálom. Spoločne pripravili výstavný cyklus Galéria v divadle, ktorý bude trvať po celý rok 2014.

22. januára 2014 sa sprístupnia prvé dve výstavy – a to výstava divadelných plagátov zo zbierok SNG pod názvom Hra pre oko v kurátorskej koncepcii Viery Kleinovej a výstava Poetika periférie, ktorá v umeleckých dielach súčasných autorov a autoriek (Lucia Tallová, Rastislav Sedlačík, Dominik Hlinka a Olja Triaška Stefanovič) odhalí niekedy znepokojivú, inokedy poetickú tvár periférie. Výstavu koncepčne pripravila Alexandra Tamásová.

Do výstavného plánu zaradila galéria spolu s divadlom viacero titulov tak, aby sa pokrylo široké rozpätie galerijných zbierok, no aj pestrosť, ktorú výtvarné umenie ponúka. Niektoré tituly korešpondujú so zameraním hostiteľa – divadla, k takým bude patriť výstava venovaná výberu z divadelného plagátu a monografická prezentácia legendy slovenskej scénografie Alešovi Votavovi. Do výberu bude  zaradená aj ukážka zo zbierok insitného umenia, ktorá obsahuje jedinečné maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela nečakanej poetiky a kvality. Pri príprave projektu bol kladený dôraz na kvalitatívny výber, kultivovanú adjustáciu a všetky „galerijné“ parametre, aby boli výstavy naozaj dôstojným partnerom predstavení v divadle.

 

Web: www.sng.sk