Devínska Kobyla (Malé Karpaty)

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°11'31'' E16°59'51''

Unikátnou a z hľadiska flóry a fauny veľmi zaujímavou lokalitou je národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Rozprestiera sa v najjužnejšej časti Malých Karpát na ploche 101 ha medzi Devínskou Novou Vsou, Dúbravkou a Devínom na území Bratislavy.

Jedinečnosť územia dokumentuje výskyt 234 druhov húb, 110 druhov lišajníkov, 100 druhov machov a 1 100 druhov rastlín. Na južných a juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly rastú viaceré sucho- a teplomilné spoločenstvá so vzácnymi a chránenými druhmi rastlín a živočíchov. Lesy na juhozápadných svahoch sú zvyškom pôvodných teplomilných dúbrav s dubom plstnatým, dubom letným a dubom cerovým.

Cez národnú prírodnú rezerváciu vedie 4 km dlhý náučný chodník. Najzaujímavejšou lokalitou Devínskej Kobyly je pieskový odkryv na vrchu Sandberg. Nachádzajú sa tu horninové zvyšky z treťohorného mora s vodorovne uloženými vrstvami, ktorých vek sa odhaduje na 14 až 16 miliónov rokov. Aj dnes sa tu dajú nájsť skameneliny morských živočíchov.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Web: Devínska Kobyla (Malé Karpaty)