Námestie slobody v Bratislave

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°9'8'' E17°6'42''

Monumentálne námestie s množstvom zelene a najväčšou fontánou v Bratislave. Pôsobivá architektúra vôkol námestia evokuje časy budovania socializmu, vzbudzuje rešpekt a nostalgiu zároveň.

Súčasná úprava námestia pochádza z roku 1980 a okolité stavby funkcionalistického štýlu sú tiež dedičstvom komunistickej éry. Dôležité udalosti sa však na námestí odohrávali aj v dávnejšej minulosti. Slovenský vynálezca Ján Bahýľ tu v roku 1897 ako prvý na svete vzlietol na ním skonštruovanom vrtuľníku.

Dominantou námestia je Fontána družby, ktorá je najväčšou fontánou v Bratislave. Jadro tohto nerezového diela tvorí podoba kvetu z lipy, ktorá je symbolom Slovanov. Samotný kvet má priemer 9 metrov a stojí na pilieri uprostred kruhovej nádrže, ktorá má priemer úctyhodných 45 metrov. Originálne riešené kaskádovito postavené bazény okolo fontány prekonávajú výškový rozdiel 2,5 metra.

Námestie malo pred revolúciou oficiálny názov Gottwaldovo, ale Staromešťania ho nazývali Firšnál. Klement Gottwald mal na námestí postavenú gigantickú sochu, v súčasnosti už demontovanú. Na západnej strane námestia sa nachádza Úrad vlády SR, pôvodne letný palác ostrihomských arcibiskupov. Pôvodné sídlo zo 17. storočia bolo v nasledujúcich storočiach prestavované a upravované. V záhrade paláca mal takmer 10 rokov dielňu významný barokový rakúsky sochár Georg Raphael Donner.

Zdroj: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)