Ekotopfilm / Envirofilm - festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji (október)

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'29'' E17°6'25''

Ekotopfilm / Envirofilm je medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Festival je najstarším a najväčším svojho druhu na svete. Každoročne sa koná v októbri v Bratislave a putovná prehliadka toho najlepšieho mieri do všetkých krajských miest Slovenska.

Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) je aj o nových technológiách, vede a výskume i ekológii. Poslaním festivalu je spájanie dvoch pôvodne antagonistických skupín: technikov a ekológov. Každoročne prináša celosvetovú aktuálnu filmovú a televíznu tvorbu z problematiky TUR, pomocou ktorej vzdeláva odbornú i laickú verejnosť.

Festival je však aj fiestou, čiže zábavou. Vďaka celodenným a večerným filmovým projekciám, sprievodným akciám a programom je celotýždenným happeningom. Festival je tiež interaktívnym podujatím, ktoré problémy nielen pomenováva, ale aj napomáha k ich riešeniu. Súťažiť tu budú filmy z celého sveta.

Filmové tituly sú rozdelené do nasledovných sekcií – veda a technika, prírodovedné, dokumentárne, vzdelávacie, publicistické, pre deti a mládež, videoklipy, hrané, hudobné a reklamné. Pod sprievodným programom rozumejme interaktívne diskusné fóra odborníkov s laickou verejnosťou, ale aj neformálne happeningy na námestí v centre mesta za účasti popredných domácich aj zahraničných umelcov a hudobných skupín.

Tradičnou súčasťou festivalu je podujatie nazvané „Juniorfestival – ekotopfilm pre deti a mládež“, ktorého cieľom je poskytnúť mladej generácii najaktuálnejšie informácie o globálnom vývoji vo všetkých odvetviach aktivít človeka, s akcentom na trvalo udržateľný rozvoj.

Zdroj: Ekotopfilm