Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'28'' E17°6'18''

Bibiana sa orientuje na umeleckú tvorbu určenú všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže, ktorej rozvoj aktívne podporuje. Sprístupňuje deťom umenie netradičnými, experimentálnymi formami práce.

Výstavná a programová práca je zameraná najmä na interaktívne výstavy dopĺňané sprievodnými podujatiami - divadelnými predstaveniami, tvorivými dielňami, hudobnými programami. Aktivity Bibiany majú vysokú profesionálnu úroveň, pretože spolupracuje pri náročných projektoch s umelcami - výtvarníkmi, scénickými výtvarníkmi, spisovateľmi, hudobníkmi, divadelníkmi a aj so študentmi Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení.

Výstavy sú koncipované tak, aby mohli byť reinštalované v ďalších kultúrnych inštitúciách na Slovensku a týmto spôsobom si Bibiana plní úlohu metodického centra v práci s umením určeným detskému divákovi a návštevníkovi. Niektoré z výstav zaujali zahraničných odborníkov a zrealizovali sa reinštalácie napríklad v Bologni a Ríme. Význam tejto inštitúcie prekračuje hranice Slovenska, do Bibiany prichádzajú za skúsenosťami aj hostia z celého sveta

Okrem unikátnych interaktívnych výstavných projektov organizuje BIBIANA každé dva roky Medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava (BIB)Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava (BAB) - 10. roč. BAB 2010 od 12. do 16.10.2010, a každý rok Medzinárodnú prehliadku alternatívnych a bábkových divadiel pre deti Hráme pre vás (júl - august). Súčasťou sú medzinárodné aktivity Slovenskej sekcie IBBY (International Board on Books for Young People/Medzinárodná únia pre detskú knihu pri UNESCO), organizujú tu národné súťaže Najkrajšie knihy Slovenska a Najkrajšie a najlepšie detské knihy na Slovensku, vychádza odborný časopis Revue BIBIANA.

Zdroj: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti