V uličkách Starého mesta Bratislavy

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'36'' E17°6'30''

Centrum Bratislavy sa označuje aj ako Staré Mesto (41 953 obyvateľov). Staré Mesto zahŕňa historické jadro mesta a priľahlé štvrte, ktoré v stredoveku tvorili jeho bezprostredné predmestia.

Michalská veža predstavuje jeden z neodmysliteľných symbolov Bratislavy. Z pôvodných štyroch brán, cez ktoré sa vstupovalo do opevneného stredovekého mesta, sa dodnes zachovala iba brána na Michalskej veži. V súčasnosti je vo veži umiestnená Expozícia zbraní a mestského opevnenia Mestského múzea v Bratislave. Pod Michalskou vežou je umiestnený nultý kilometer, od ktorého sa odpočítava vzdialenosť vybraných svetových miest od Bratislavy. Od Michalskej brány vidieť celý zvyšok Michalskej ulice, ktorá patrí medzi najstaršie v meste.

Na rohu Ventúrskej a Prepoštskej ulice vyniká elegantnou prísne klasicistickou fasádou Zichyho palác (dom č. 11). Okolo roku 1775 si ho dal postaviť gróf František Zichy. Palác v osemdesiatych rokoch 20. storočia zrekonštruovali a v súčasnosti slúži ako miesto rozličných obradov a slávností. Na rohu Ventúrskej a Zelenej ulice stojí barokový Pálffyho palác (dom č. 10), ktorý v roku 1747 prestavali zo staršieho domu. Pamätná tabuľa na fasáde Pálffyho paláca zo strany Ventúrskej ulice upozorňuje, že v ňom pravdepodobne koncertovalo šesťročné zázračné dieťa, ktoré celý svet pozná pod menom Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791).

Pýchou každého kresťanského mesta je farský kostol. Bezpochyby to platí aj oDóme sv. Martina – najväčšom, najstaršom a najvýstavnejšom bratislavskom chráme zo 14. storočia. Dóm sv. Martina bol korunovačným kostolom v rokoch 1563 až 1830.

Jedným z najživších miest v Starom Meste je križovatka Rybárskej brány s Panskou a Laurinskou ulicou. Ľudia sa tu radi zastavujú, aby si vypočuli pouličných hudobníkov. Turistov tu zdrží priam obradné fotografovanie so sochou Čumila. Rybárska brána je krátka ulica v historickom centre Bratislavy. Pri dome č. 1 stojí na ulici Rybárska brána socha muža s cylindrom v ruke v životnej veľkosti. Muž sa akoby víta s niekým známym vychádzajúcim z blízkeho vchodu. Na rozdiel od neďalekého Čumila je táto skulptúra, ktorá svietivo žiari svojou striebornou farbou, spodobnením reálneho Bratislavčana, ktorého všetci prezývali Schöner Náci.

HLAVNÉ NÁMESTIE

Z troch centrálnych plôch v historickom centre mesta je najpôsobivejšie Hlavné námestie s takmer štvorcovým pôdorysom. Počas celej histórie Bratislavy bolo hlavným trhoviskom, miestom zhromaždení občanov, vítania panovníkov a iných významných osobností. Hlavné námestie stále láka na príjemné posedenie pri renesančnej fontáne, na lavičke s francúzskym vojakom alebo pod slnečníkom niektorej z kaviarní.

Každá budova na Hlavnom námestí si zaslúži pozornosť. Najviac však jeho hlavná dominanta - Stará radnica. Prestavaná prešporská radnica na Hlavnom námestí sa začala naplno využívať v roku 1434. Pred rokom 1442 vznikol radničný podjazd umožňujúci vstup do radnice z námestia. Tento pozoruhodný architektonický prvok sa v celej svojej kráse zachoval dodnes. Neskoršie stavebné práce mali už len charakter opráv a rekonštrukcií niektorých hodnotnejších architektonických detailov. Na múre je umiestnená tabuľka s ryskou, ktorá ukazuje, kam siahala voda vyliata z Dunaja počas katastrofálnej záplavy vo februári 1850. V budove Starej radnice je Múzeum dejín mesta.

FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE
Františkánske námestie
 predstavuje určitý protipól rušného Hlavného námestia. Návštevníkom ponúka podstatne tichšie, priam komorné prostredie v obkľúčení starobylých historických budov. Názov je odvodený od jedného z najstarších bratislavských kostolov – Františkánskeho kostola aj s kláštorom z 13. storočia. Architektonickou ozdobou hornej časti Františkánskeho námestia je Mirbachov palác. Spolu s Primaciálnym palácom sa považuje za to najkrajšie, čo Bratislava môže turistom ponúknuť. Stavbu v štýle rokoka postavil staviteľ M. Hörlligl v rokoch 1768 až 1770 na parcele, na ktorej pôvodne stál dom známy ako Weitenhof (Široký dvor). Jeho posledným súkromným vlastníkom bol gróf Emil Mirbach, ktorý ho v poslednej vôli daroval mestu s podmienkou, že v ňom zriadi galériu. Mesto základnú podmienku testamentu splnilo a v paláci dodnes sídli Galéria mesta Bratislavy.

PRIMACIÁLNE NÁMESTIE
Severovýchodná časť historického centra Bratislavy sa azda najväčšmi otvorila do priestoru bývalých predmestí, ktoré sa stali novým mestským centrom. Súčasťou tejto časti Starého Mesta je jedno z najkrajších bratislavských námestí, ktorému vládne „kráľ“ medzi bratislavskými palácmi. Rozložitý Primaciálny palác, ktorý zapĺňa celú južnú stranu Primaciálneho námestia, sa právom považuje za jeden z najkrajších v Bratislave. Postavili ho v rokoch 1778 až 1781 na mieste staršieho arcibiskupského paláca. Čelné krídlo orientované do Primaciálneho námestia má prísne klasicistickú fasádu. Verejnosti je v ňom prístupná jedinečná zbierka šiestich Bratislavských gobelínov zo 17. storočia pochádzajúca z anglickej kráľovskej manufaktúry v Mortlake. Je na nich zobrazená legenda o tragickej láske. Zbierku spravuje Galéria mesta Bratislavy.


HODŽOVO NÁMESTIE
Dominantou stavbou na Hodžovom námestí je Prezidentský palác. Postavili ho po roku 1760 ako záhradný palác Antona Grassalkovicha s okrasnou záhradou. Pred palácom je čestné nádvorie, ktoré voči námestiu ohraničuje pôsobivé oplotenie s dvoma pozlátenými kovanými bránami.

ĽAVÉ NÁBREŽIE DUNAJA
Oblasť bratislavského nábrežia ležiaca medzi historickým centrom a ľavým brehom Dunaja je miestom vhodným na príjemnú prechádzku, návštevu múzea alebo galérie, posedenie v kaviarni či reštaurácii botelov kotviacich na rieke. Vo vidlici Fajnorovho a Vajanského nábrežia sa nachádza budova Slovenského národného múzea. V súčasnosti sa v budove nachádza prírodovedná expozícia Slovenského národného múzea. Na východnom okraji Fajnorovho nábrežia sa od roku 1965 nachádza osobné prístavisko Danubius. Slúži záujemcom o vyhliadkové plavby po Dunaji, jednou z obľúbených je napríklad plavba k zrúcanine hradu Devín.

Pri budove Slovenskej filharmónie sa dunajské nábrežie rozširuje do Námestia Ľ. Štúra obstavaného elegantnými budovami. Krátka Mostová ulica spája Námestie Ľ. Štúra s Hviezdoslavovým námestím. Dnes je jej dominantnou stavbou budova Reduty. Sídli v nej Slovenská filharmónia.

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
Hviezdoslavovo námestie patrí k najkrajším a najživším v meste. Najreprezentatívnejšou budovou na Hviezdoslavovom námestí je Slovenské národné divadlo (SND). Elegantná eklektická divadelná budova krášli mesto od roku 1886. Symbolom námestia je aj luxusný hotel Carlton.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama