W uliczkach Starego Miasta w Bratysławie

Lokalizacja: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'36'' E17°6'30''

Centrum Bratysławy to Stare Miasto (41 953 mieszkańców). Stare Miasto obejmuje historyczne centrum oraz przylegające dzielnice, które w średniowieczu tworzyły jego bezpośrednie przedmieścia.

Brama i Wieża św. Michała to jeden z symboli, bez którego nie możemy sobie Bratysławy wyobrazić. Z pierwotnych czterech bram, przez które wchodziło się do obwarowanego średniowiecznego miasta, do dzisiaj zachowała się tylko brama w Wieży św.Michała. Obecnie w wieży jest umieszczona Ekspozycja broni i murów obronnych Muzeum Miejskiego w Bratysławie. Pod Wieżą św.Michała znajduje się zerowy kilometr, od którego odlicza się odległość wybranych miast świata od Bratysławy. Od Bramy św. Michała wiedzie ulica Michalska, która należy do najstarszych w mieście. Na rogu ulicy Ventúrskiej i Prepoštskiej dominuje Pałac Zichy  (dom nr 11) o niewyszukanej klasycystycznej fasadzie. Jego wybudowanie około 1775 roku zlecił Franciszek Zichy. Pałac w latach osiemdziesiątych XX wieku zrekonstruowano, a obecnie służy jako miejsce, w którym odbywają się różne ceremonie i uroczystości. Na rogu ulicy Ventúrskiej i Zelenej stoi barokowy Pałac Pálffy (dom nr 11), który został przebudowany w 1747 roku. Tablica pamiątkowa na fasadzie Pałacu Pálffy od strony ulicy Ventúrskiej informuje, że prawdopodobnie w jego murach miało swój koncert cudowne sześcioletnie dziecko, które cały świat zna jako Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756-1791).

Dumą każdego chrześcijańskiego miasta jest kościół parafialny. Niewątpliwie dotyczy to Katedry św. Marcina – największego, najstarszego i najbardziej podziwianego bratysławskiego kościoła z XIV wieku. Katedra św. Marcina w latach 1563 – 1791 była kościołem koronacyjnym.

Jednym z najważniejszych miejsc na Starym Mieście jest skrzyżowanie Bramy Rybárskiej z ulicami Panska i Laurinska. Turyści chętnie się tutaj zatrzymują, aby móc posłuchać ulicznych muzyków. Zatrzymują się tutaj również aby zrobić sobie obowiązkowe zdjęcie z figurą Čumila (Gapia). Brama Rybárska jest krótką ulicą w historycznym centrum Bratysławy. Obok domu nr 1 przy ulicy Rybárska brána stoi rzeźba mężczyzny z cylindrem w ręku w naturalnej wielkości. Mężczyzna jakby wita się ze swoim znajomym wychodzącym z pobliskiego domu. W odróżnieniu od niedalekiego Čumila, rzeźba ta jest w charakterystycznym srebrnym kolorze, a przedstawia wizerunek starego rodem Bratysławianina, którego wszyscy przezywają Schöner Naci (właściwym imieniem Ignaz Lamar).

HLAVNÉ NÁMESTIE (Rynek Główny)
Każda budowla na Rynku Głównym zasługuje na uwagę. Najbardziej dominującą jest Stary Ratusz. Jego przebudowę rozpoczęto w roku 1434. Przed rokiem 1442 wybudowano podjazd umożliwiający wejście do ratusza od strony rynku. Ten godny uwagi element architektoniczny  zachował się do dzisiaj. Późniejsze prace budowlane miały już charakter napraw i  rekonstrukcji niektórych  wartościowszych detali architektonicznych. Na murze umieszczono tabliczkę z kreską poziomą, która pokazuje, dokąd sięgała woda z Dunaju podczas katastrofalnej  powodzi w roku 1850. W budowli Starego Ratusza znajduje się Ekspozycja historii miasta orazfeudalnego prawa Muzeum Miejskiego w Bratysławie. Z trzech centralnych miejsc w historycznym centrum miasta największe wrażenie robi Rynek Główny, które jest prawie w kształcie kwadratu. W ciągu całej historii Bratysławy rynek był głównym targowiskiem, miejscem spotkań mieszkańców, powitania panujących władców i innych ważnych gości. Rynek Główny wciąż zaprasza odwiedzających na odpoczynek przy renesansowej fontannie, do posiedzenia na ławce z figurą francuskiego napoleońskiego żołnierza, albo zachęca usiąść pod parasolem w jednej z licznych kawiarenek. 

FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE (Rynek Franciszkański)
Rynek Franciszkański stanowi przeciwwagę hałaśliwego Rynku Głównego. Odwiedzający znajdą tutaj spokój oraz kameralne miejsce obramowane starymi, historycznymi budynkami. Nazwa pochodzi od jednego z najstarszych bratysławskich kościołów – Kościół Franciszkanów z klasztorem z XXIII wieku. Architektoniczną ozdobą górnej części Rynku Franciszkańskiego jest Pałac Mirbacha. Wraz z Pałacem Prymasowskim są uważane za najpiękniejsze miejsca, które Bratysława może zaproponować turystom. Pałac w stylu rokoko wybudował M. Hörlligl w latach 1768 – 1770 na parceli, na której pierwotnie stał dom znany jako Weitenhof (Szeroki dwór). Jego ostatnim właścicielem był hrabia Emil Mirbach, który w swoim testamencie zapisał go miastu pod warunkiem, że będzie służył jako galeria. Miasto warunek spełniło i do dzisiaj w pałacu ma swoją siedzibę Galeria Miasta Bratysławy.

PRIMACIÁLNE NÁMESTIE (Plac Prymasowski)
Północno-wschodnia część historycznego centrum Bratysławy może najbardziej otwarła się w stronę byłych przedmieść, które stały się nowym centrum miasta. W skład tej części Starego Miasta wchodzi jeden z najpiękniejszych bratysławskich rynków, na  którym znajduje się „król“ między bratysławskimi pałacami. Imponujący i obszerny Pałac Prymasowski, który wypełnia całą południową stronę Placu Prymasowskiego jest uważany za jeden z najpiękniejszych pałaców w Bratysławie. Wybudowany  został w latach 1778 – 1781 na miejscu starszego pałacu arcybiskupa. Główna część pałacu (fronton) jest zwrócone w stronę Placu Prymasowskiego i ma prostą i w czystym stylu klasycystyczną fasadę. Dla odwiedzających jest udostępniona kolekcja sześciu Gobelinów Bratysławskichz XVII wieku, pochodzących z angielskiej królewskiej manufaktury w Mortlake. Jest na nich przedstawiona antyczna legenda tragicznej miłości Hery i Leandra. Administratorem kolekcji jest Galeria Miasta Bratysławy.


HODŽOVO NÁMESTIE (Plac Hodży)
Dominującą budowlą na Placu Hodży jest Pałac Prezydencki. Został on wybudowany wraz z ozdobnym ogrodem w 1760 roku dla Antona Grassalkovicha. Przed pałacem rozpościera siędziedziniec honorowy, który oddzielony jest od placu pięknym ogrodzeniem z dwoma pozłacanymi kutymi bramami.

ĽAVÉ NÁBREŽIE DUNAJA (Lewe nabrzeże Dunaju)
Obszar bratysławskiego nabrzeża  położonego między częścią historyczną a lewym brzegiem Dunaju jest odpowiednim miejscem przyjemnych spacerów, zwiedzania muzeów, galerii, posiedzenia w kawiarni lub w restauracjach, które znajdują się na botelach  zakotwiczonych na rzece. Przy rozgałęzieniu Fajnorovego i Vajanskiego nabrzeża znajduje się budynek Słowackiego Muzeum Narodowego. Obecnie w budynku znajduje się ekspozycja przyrodniczo-naukowa Słowackiego Muzeum Narodowego. Na wschodnim brzegu Fajnorovego nabrzeża znajduje się otwarta od 1965 roku przystań Danubius. Służy ona turystom korzystającym z rejsów wycieczkowych po Dunaju. Jednym z najbardziej ulubionych  rejsów to wycieczki do ruin zamku Devín.

Przy budynku Słowackiej Filharmonii nabrzeże Dunaju rozszerza się na Plac Ľ. Štúra, na którym znajdują się eleganckie gmachy. Krótka ulica Mostová łączy Plac Ľ. Štúra z Placem Hviezdoslava. Jej obecną dominantę stanowi budynek Reduty, w którym mieści się siedziba Słowackiej Filharmonii. 

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE (Plac Hviezdosława)
Plac Hviezdosława należy do najdłuższych w naszym mieście. Najbardziej reprezentatywną budowlą na Placu Hviezdosława jest  Słowacki Teatr Narodowy. Wytworna eklektyczna budowla teatru zdobi miasto  od  1886 roku. Symbolem miasta jest także luksusowy hotel Carlton.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama