Bratislavský región (on-line sprievodca)

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'37'' E17°6'30''

Bratislavský kraj, najhustejšie osídlená a najviac urbanizovaná oblasť Slovenska, je ohraničený Dunajom na juhu a riekou Moravou na západe. Tvorí ho Záhorská nížina na krajnom západe a Podunajská nížina smerom na juh k Maďarsku, ktoré sú od seba oddelené husto zalesnenými Malými Karpatmi.

Strategická poloha kraja na križovatke Českej republiky, Rakúska a Maďarska bola odjakživa predpokladom na to, aby sa z neho stal najprosperujúcejší región krajiny. Keďže ležal na hraniciach historického Uhorska, je iba prirodzené, že v ňom vyrástli hrady ako Červený Kameň, Devín alebo Bratislavský hrad.

Juhovýchodné úbočia Malých Karpát sú už po stáročia známe svojimi vinohradmi. Bratislava bývala odjakživa dôležitým mestom bývalého Uhorského kráľovstva a neskôr i Rakúsko-Uhorska. V čase, keď dnešné Maďarsko obsadili osmanské vojská, v nej takmer tri storočia korunovali uhorských panovníkov, čo aj dnes pripomína zachovaná časť starého mesta pod hradom na brehoch Dunaja, ktorému dominujú barokové paláce a stredoveké uličky.

Zdroj: Slovak Spectator