Bratislavský región

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'45'' E17°6'26''

Bratislavský región leží na juhozápade Slovenska, pričom svojou južnou časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje slovensko-maďarskú štátnu hranicu a západnou časťou pozdĺž toku Moravy sleduje slovensko-rakúsku štátnu hranicu.

Prevažnú časť územia tvoria Malé KarpatyPodunajská nížina.

Jadrom regiónu je Bratislava. V rámci Slovenskej republiky má Bratislava mimoriadne excentrickú polohu - leží na jej juhozápadnom okraji. Pomerne dlhý úsek katastrálnych hraníc mesta je zároveň štátnou hranicou, čo je rarita medzi európskymi metropolami. Bratislava je jednou z najmladších európskych metropol. Po prvý raz ňou bola počas krátkej existencie Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Súčasná Bratislava ponúka bohaté možnosti kultúrneho vyžitia, zábavy, ale aj športových či rekreačných aktivít priamo v meste alebo v blízkom okolí. Pravidelne sa tu organizujú medzinárodné veľtrhy a výstavy.

Symbolom kraja ležiaceho okolo Bratislavy je víno voda. Keď sa k nim pripojí slnko, je charakteristika tejto oblasti úplná. Na východnej strane Malých Karpát sa tiahne pás miest a dedín, ktoré spája prívlastok „vinohradnícke“. Vytvárajú malokarpatský vinohradnícky región, ktorý je rozlohou a významom najväčší na Slovensku. Milovníci prírody, ľudovej kultúry a kvalitného vína sa môžu z Bratislavy vybrať východným úpätím Malých Karpát po trase známej ako Malokarpatská vínna cesta. Vedie pozdĺž slnečných svahov Malých Karpát a lemujú ju úrodné vinohrady (s rozlohou takmer štyritisíc ha) a vínne pivnice. Malokarpatská vínna cesta turistom ponúka príjemné posedenie v typických malokarpatských vinárňach a viechach rozsiatych v jednotlivých mestách a vidieckych obciach.

Oblasti ležiacej ďalej na východ na Podunajskej nížine dominuje slnko a voda. Nie náhodou sú jej najväčším lákadlom Slnečné jazerá rozprestierajúce sa na okraji mesta Senec, ktoré je zároveň administratívnym centrom rovnomenného okresu. Senec so Slnečnými jazerami je obľúbeným strediskom cestovného ruchu a cieľom domácich a zahraničných vyznávačov letnej dovolenky pri vode.

Okresy: Bratislava 1, 2, 3, 4 a 5, Pezinok, čiastočne Senec, čiastočne Malacky.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Videogaléria