Senec

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Senec, Senec

GPS: N48°12'49'' E17°24'49''

Mesto Senec na nachádza na juhozápadnom Slovensku a vďaka rekreačnému areálu Slnečné jazerá sa stal známym turistickým centrom. Senec, to ale nie sú len atrakcie spojené s letnou turistickou sezónou, jazerami a športom. Počas celého roka sa môžete preniesť o niekoľko storočí späť poznávaním zachovalých pamiatok dokumentujúcich jeho starobylú históriu.

Prírodné podmienky predurčujú Senec k rozvoju cestovného ruchu. Mierne podnebie, teplá voda s priemerom 25°C, slnečný svit vyše 2200 hodín za rok, bohaté možnosti vodných športov, rybolovu, ubytovania a stravovania a ďalších služieb priamo v areáli Slnečných jazier, robia mesto vyhľadávaným strediskom cestovného ruchu. V areáli Slnečných jazier sa nachádzajú hotely, bungalovy aj stanový tábor, detské ihriská s pieskoviskami, šmykľavkami a hojdačkami, v blízkosti je letné kino. V rámci hotelových komplexov je možné zahrať si tenis, squash, bowling, biliard, minigolf, stolný tenis, k dispozícii sú v ponuke aj masáže, bazény, sauny a posilňovne.

HISTÓRIA

Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. stor. Za najstaršiu písomnú správu o Senci možno považovať listinu palatína a bratislavského grófa Rolanda z roku 1252. V 80 - tych rokoch 15. storočia obec získala privilégiá mesta za vlády kráľa Mateja Korvína.

PAMIATKY

Návštevníci Senca môžu spoznávať históriu mesta prostredníctvom zachovaných historických pamiatok. Na námestí stojí Immaculata – morový stĺp postavený v r. 1747 ako znak vďaky za skončenie morovej epidémie a Stĺp hanby postavený v r. 1552, pri ktorom verejne trestali previnilcov bičovaním. V Senci bola postavená v r. 1825 ako jediná v okolí aj židovská synagóga, keďže Senec bol mestom s početnou židovskou komunitou. V renesančnom štýle je postavený Veľký Stift rozsiahla stavba, ktorá slúžila najskôr ako zemepanský kaštieľ a neskôr ako ženská polepšovňa, mestský sirotinec a nakoniec vojenské učilište. Turecký dom – renesančný kaštielik z II. pol. 16. storočia je najvzácnejšou pamiatkou na centrálnom námestí Senca. Spĺňal ochrannú funkciu mesta a konali sa v ňom i zasadnutia bratislavskej župy. Najstaršou historicko – umeleckou stavbou a dominantou mesta je Kostol svätého Mikuláša biskupa, ktorého základy pochádzajú ešte z obdobia gotiky, no z veľkej časti je kostol po prestavbách v 18. stor v barokovom slohu. 

TIP NA VÝLET

Od leta 2004 patrí medzi obľúbené atrakcie Slnečných jazier Aquathermal napojený na senecký vrt termálnej vody.

Autor: Grellnethová

Zdroj: Mestské informačné centrum