Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'42'' E17°6'30''

Františkánsky kostol, ktorý zasvätili zvestovaniu Panny Márie, má veľmi dlhú históriu. Je najstaršou dodnes zachovanou sakrálnou stavbou v Bratislave.

Podľa neovereného prameňa ho dal postaviť uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky na počesť svojho víťazstva nad českým kráľom Přemyslom Otakarom II. v bitke na Moravskom poli v roku 1278.  Kostol postavili v gotickom slohu ako jednoduchý jednoloďový chrám. Zemetrasenie, ktoré Prešporok postihlo v roku 1590, spôsobilo zrútenie gotickej krížovej klenby. V rokoch 1613 až 1616 ju nahradili renesančnou hrebienkovou klenbou. Pôvodné gotické presbytérium a bočné steny lode sa zachovali dodnes. Sú najstaršou časťou kostola.

Hlavný oltár pochádza z polovice 18. storočia. Na mieste pre obraz sa nachádza sklená maľba Nanebovzatia Panny Márie z konca 19. storočia, ktorá je zhotovená podľa pôvodnej olejomaľby z 18. storočia. Bočné oltáre sú barokové, pochádzajú z polovice 18. storočia. Kazateľnica z  roku 1756 je rokoková, zdobí ju niekoľko pozoruhodných reliéfov. Vo františkánskom kostole sa odohrávala jedna z tradičných ceremónií prešporských korunovácií uhorských kráľov. Nový panovník na nej pasoval vybraných šľachticov za rytierov zlatej ostrohy.

Susediaci františkánsky kláštor bol tiež svedkom dôležitých historických udalostí. V stredoveku sa tu volil mestský richtár a v r. 1526 tu za uhorského kráľa zvolili prvého Habsburga - Ferdinanda I. Jeho rod vládol v Uhorsku takmer 400 rokov.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama