Kościół Franciszkanów Zwiastowania Pana w Bratysławie

Lokalizacja: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'42'' E17°6'30''

Kościół Franciszkanów, pod wezwaniem Zwiastowania Matki Boskiej, ma długą historię. Jest najstarszym do dzisiaj zachowanym budynkiem sakralnym w Bratysławie.

Według nieznanego źródła został zbudowany przez węgierskiego króla Władysława IV Kumańczyka, na cześć zwycięstwa nad czeskim królem Przemysłem Otokarem II w bitwie na Morawskim Polu w 1278 r.  Kościół zbudowano w stylu gotyckim. Jest to prosta jednonawowa świątynia. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Pressburg (dawna nazwa Bratysławy) w 1590 r. spowodowało zawalenie gotyckiego sklepienia krzyżowego. W latach 1613 - 1616 zastąpiono je renesansowym sklepieniem grzebieniowym. Pierwotne prezbiterium gotyckie oraz boczne ściany nawy zachowały się do dzisiaj i są najstarszymi częściami kościoła.

Główny ołtarz pochodzi z połowy XVIII wieku, znajduje się tam malowidło na szkle, przedstawiające Wniebowzięcie NMP z końca XIX wieku, wykonane według pierwotnego malowidła olejnego z XVIII wieku. Boczne ołtarze są barokowe, pochodzą z połowy XVIII wieku. Kazalnica z 1756 r. jest rokokowa, ozdobiona kilkoma interesującymi reliefami. W kościele franciszkańskim odbywała się jedna z tradycyjnych ceremonii pressburskich koronacji królów węgierskich, w trakcie których nowy władca pasował wybranych szlachciców na rycerzy złotej ostrogi.

Sąsiadujący klasztor franciszkanów był również świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. W średniowieczu wybierano tu sędziego miejskiego, a w 1526 r. wybrano tutaj na króla Węgier pierwszego Habsburga - Ferdynanda I. Dynastia ta panowała następnie na Węgrzech niemal 400 lat.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama