Ferences-rendi templom Pozsonyban

Helymeghatározás: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'42'' E17°6'30''

A Ferences-rendi templom, amelyet az Úr megtestelülésének hírüladása (Szűz Mária szeplőtelen fogantatása) tiszteletére szenteltek fel, nagyon hosszú történelemre tekint vissza. Pozsony legrégebbi, a mai napig fennmaradt szakrális építményéről van szó.

Egy nem hiteles forrás szerint, IV. Kumánsky László saját győzelme tiszteletére építette II. Otakar Premysel cseh királlyal való 1278-as Moravske pole mezőn való összeütközés emlékére. A templomot mint egyszerű egyhajós templomot gótikus stílusban építették fel. Az 1590-es földrengés, amely Prešporok városát (Pozsony régi elnevezése) érte, lerombolta a gótikus keresztboltozatot. Az 1613 – 1616-as években reneszánsz fésűs boltozattal helyettesítették. Az eredeti gótikus presbitériumés a hajó oldalsó falai máig fennmaradtak. Ezek a templom legrégebbi részei.

főoltár a 18. századból való. A kép helyén a 19. század végéből származó Szent Mária mennybementelének üvegfestménye található, amely a 18. századi eredeti olajfestmény alapján készült. A barokk oldalsó oltárak a 18. század feléből származnak. Az 1756-ból származó szószék rokokó stílusú, és figyelemreméltó domborművek díszítik. A Ferencesrendi templom a magyar királyok presburgi koronázásának egyik hagyományos ünnepélyének a színhelye volt. Az új uralkodó az aranysarkantyús lovagok címért küzdő kiválasztott nemesek bírkózásait tartotta itt.

A szomszédos Ferences-rendi kolostor szintén fontos történelmi események szemtanúja volt. A középkorban itt választották meg a községi bírót és 1526-ban pedig I. Ferdinánd első habsburgi királyt. Az ő nemzetsége 400 éven át volt hatalmon.

Forrás: Vydavateľstvo Dajama