Múzeum Andreja Kmeťa SNM Martin

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'54'' E18°55'18''

SNM - Múzeum Andreja Kmeťa je od svojich počiatkov regionálne vlastivedné múzeum a sídli v prvej budove SNM z roku 1908.

Vo svojej histórii prešlo mnohými zmenami, až sa nakoniec 1.4.2004 stalo súčasťou Slovenského národného múzea v Martine a v súčasnosti sa tu nachádza Oddelenie prírodovedných zbierok Múzeí v Martine
V múzeu sa nachádzajú dve stále expozície, a to Príroda Turca a Kmetianum
V expozícii Kmetianum sú prezentované pôvodné zbierky Andreja Kmeťa, ktoré daroval múzeu a ostatné historické zbierky. 
Expozícia Príroda Turca je rozdelená na dve hlavné časti, Neživá a Živá príroda. 
V časti Neživá príroda si môžu návštevníci pozrieť základné horniny, minerály a skameneliny z regiónu Turca a priľahlých pohorí. 
Druhá časť - Živá príroda prezentuje faunu a flóru hlavných biotopov z regiónu Turca. Okrem stálych expozícií múzeum poskytuje priestory na konanie prechodných výstav, či už vlastných, alebo prevzatých. 
Okrem výstav pracovníci múzea poskytujú odborné prednášky a konzultácie na rôzne témy z oblasti neživej a živej prírody a jej ochrany. Okrem vymenovaných činností múzeum disponuje hodnotnými a bohatými zbierkami (hlavne prírodovednými) a vlastnou knižnicou.

Zdroj: SNM v Martine - Múzeum Andreja Kmeťa