Martin

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'55'' E18°55'19''

Mesto MARTIN je v povedomí slovenskej verejnosti už od polovice 19. storočia známe predovšetkým ako hlavné centrum národného a kultúrneho života na Slovensku.

Mesto MARTIN (58 288 obyvateľov) sa rozprestiera v severnej časti Turčianskej kotliny. V súčasnosti je administratívnym, hospodárskym a kultúrnym strediskom Turca a sídlia v ňom viaceré celoslovenské kultúrne ustanovizne (napr. Slovenská národná knižnica alebo Matica Slovenská).

HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o Martine pochádza z roku 1284. Martin sa vyvíjal ako zemianske mestečko závislé od panstva hradu Sklabiňa a rodu Révayovcov. Od 18. storočia bol sídlom Turčianskej stolice. Vzostup Martina nastal po revolučnom roku 1848, keď sa stal centrom prebúdzajúceho sa slovenského národného, kultúrneho a politického hnutia. Tento proces sa urýchlil v roku 1861, keď tu vypracovali a vyhlásili prvý ucelený program emancipovanej slovenskej politiky - Memorandum slovenského národa.

Najvýznamnejším výsledkom Memoranda slovenského národa bolo založenie Matice slovenskej. V kultúrnom živote Slovákov zohrali významnú úlohu aj ďalšie inštitúcie s celonárodným významom, ktoré vznikli v Martine.

V októbri 1918 Slovenská národná rada prijala v budove Tatra banky (dnes v nej sídli Slovenská sporiteľňa) dokument známy ako Martinská deklarácia, ktorý vyjadroval vôľu slovenského národa vstúpiť spolu s českým národom do spoločného štátneho zväzku vznikajúceho na troskách rakúsko-uhorskej monarchie.

PAMIATKY

Historické centrum Martina tvorené pešou zónou a priľahlými ulicami nie je veľké. Siaha od Kostola sv. Martina po Memorandové námestie s evanjelickým kostolom. Dominantou Námestia SNP je budova bývalého Župného domu z roku 1740. Po rozsiahlej rekonštrukcii do budovy v roku 1983 umiestnili Turčiansku galériu, ktorá prezentuje stálu expozíciu Výtvarné umenie Turca od gotiky po 20. storočie.

Neďaleko Národného domu stojí prvá budova Slovenského národného múzea z roku 1908, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Turčianske múzeum Andreja Kmeťa s funkciou regionálneho vlastivedného centra Turca. Druhá budova Slovenského národného múzea stojí na Malej hore. Pochádza z roku 1932 a jej priestory dnes využíva Etnografické múzeum.

V Martine sa narodili viaceré slovenské osobnosti a pôsobili tu mnohí spisovatelia, básnici, dramatici a osvetoví pracovníci. Viacerých z nich pochovali na Národnom cintoríne, ktorý vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

TIP NA VÝLET

Milovníci ľudovej architektúry určite nevynechajú prehliadku Múzea slovenskej dediny, ktoré sa nachádza na južnom okraji mesta v mestskej časti Jahodnícke háje. Obľúbeným miestom oddychu je Chata na Martinských holiach, odkiaľ možno podnikať turistické výlety na rôzne strany.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama