Scénická žatva (august)

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'55'' E18°55'19''

Najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe poznáme pod názvom Scénická žatva. Toto podujatie sa koná pravidelne v Martine.

Scénická žatva je nielen vrcholným celoštátnym festivalom s medzinárodnou účasťou, ale aj najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Už v roku 1923  sa počas 1. zjazdu ochotníkov v Martine uskutočnili celoslovenské divadelné závody ÚSOD-u (Ústredie slovenských ochotníckych divadiel).

Scénická žatva je dnes vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu) v konfrontácii so zahraničnými súbormi.

Toto podujatie sa pravidelne koná koncom augusta a zásluhou sprievodných podujatí (výstavy, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane) väčšmi otvorila nielen pre divákov divadelných predstavení a stala sa skutočne pestrým kultúrnym podujatím i pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.  Organizátorom býva Národné osvetové centrum.

Na podujatí sa udeľuje Cena za tvorivý čin roka a Cena Jozefa Kronera za hereckú tvorbu.

Zdroj: Národné osvetové centrum