Festiwal Sztuk Teatralnych (sierpień)

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Martin, Martin

GPS: N49°3'55'' E18°55'19''

Najstarszy Festiwal Teatrów Nieprofesjonalnych w Europie jest na ogół znany pod nazwą Festiwal Sztuk Teatralnych. Impreza ta odbywa się regularnie w Martine.

Festiwal Sztuk Teatralnych jest nie tylko najbardziej znaczącym ogólnosłowackim festiwalem z udziałem zagranicznych zespołów teatralnych, ale również najstarszym festiwalem teatru nieprofesjonalnego w Europie. Już w 1923 roku, podczas I Zjazdu Amatorów Teatralnych w Martine odbyły się ogólnosłowackie konfrontacje teatralne, których organizatorem było Stowarzyszenie Słowackich Teatrów Amatorskich (ÚSOD).

Festiwal Sztuk Teatralnych jest w dniu dzisiejszym najważniejszym przeglądem twórczości krajowych zespołów teatralnych i artystów teatralnych we wszystkich dziedzinach teatru nieprofesjonalnego (teatr dramatyczny, teatr lalkowy, teatr muzyczny i teatr ruchu, teatr dla dzieci, teatr młodej generacji, teatr dramatyczny z udziałem twórców dziecięcych, teatr poezji i recytacje artystyczne). Te spotkania teatralne odbywają się przy aktywnym, konkurencyjnym udziale zagranicznych zespołów teatralnych.

To wydarzenie kulturalne jest regularnie organizowane pod koniec sierpnia. Dzięki imprezom towarzyszącym (wystawy, koncerty i przedstawienia uliczne oraz inscenizacje teatralne we festiwalowym namiocie) Festiwal Sztuk Teatralnych otworzył swoje podwoje nie tylko dla widzów spektakli teatralnych, ale także dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto Martin i jego okolice. Festiwal stał się, w ten sposób, autentyczną, barwną i różnorodną imprezą kulturalną dla wszystkich. Organizatorem Festiwalu jest Narodowe Centrum Oświatowe.

Na imprezie przyznawana jest Nagroda za Twórczy Czyn Roku oraz Nagroda im. Jozefa Kronera za najlepszą twórczość aktorską.

Źródło: Národné osvetové centrum