Vyšívaná história evanjelickej cirkvi

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'28'' E17°7'24''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 31.10.2017 - 31.12.2017

Typ podujatia: náboženské podujatie, výstava, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, TIP

Ženy a dievčatá, mamy, staré mamy aj prababičky obetavo a s láskou vytvorili krásne dielo, umenie výšivky kombinované s tvorbou Milana Rúfusa. Výsledkom rokov príprav výtvarných podkladov a samotnej päťročnej práce je unikátne dielo šestnástich vyšívaných obrazov, ktoré napomáha lepšie poznať evanjelickú históriu. Jedným zo zámerov tohto projektu je tiež ukázať, aké je bohatstvo výšiviek na Slovensku.

K 500. výročiu reformácie vznikali počas uplynulých rokov mnohé diela a podujatia. Spoločenstvo evanjelických žien stojí za projektom, v ktorom naplno vynikli pracovité a šikovné ruky tvorcov a vyšívačiek. Vidieť ho možno odo dňa Pamiatky reformácie 31. októbra do konca roka v novej budove Slovenského národného divadla vždy hodinu pred predstavením a počas každého predstavenia.

Projekt od počiatku koncipovali ako dielo, umožňujúce ukázať neobyčajnú zručnosť, vkus a kultivovanosť slovenských žien, ktorých doménou už stáročia sú ručné práce, predovšetkým výšivka a paličkovaná čipka. Pridanou hodnotou projektu bola možnosť intenzívneho, zmysluplného stretávania členiek cirkevných zborov ECAV pri vyšívaní, ale aj vzdelávacia funkcia. Projekt ponúka súhrn dôležitých kultúrno-historických faktov z dejín ECAV na Slovensku, z ktorých množstvo je možno aj dnes širokej verejnosti neznáme.

Kultúrno-historický rozmer predstavovali prednášky pre členky cirkevných zborov a výklad obsahu jednotlivých panelov na seniorálnych školeniach, ale aj v cirkevných zboroch. Prednášala umelecká garantka projektu profesorka Krivošová, ktorá namaľovala podklady k vyšívaným panelom.

Obrazy vyšívané na celom Slovensku zobrazujú výjavy z dôležitých medzníkov kresťanstva a reformácie na území Slovenska. Približujú významné osobnosti, ktoré sa podieľali na rozvoji kultúry a vzdelania našich predkov a ktorí obstáli aj v ťažkých životných situáciách. Zobrazujú desiatky pokrokových biskupov, kňazov, ale aj panovníkov, šľachticov, mecenášov, národovcov, štúrovcov, spisovateľov, vedcov, politikov či umelcov, ako aj výnimočné evanjelické ženy. Sériu 16 vyšívaných obrazov otvára Modlitba za Slovensko od ďalšieho významného evanjelika, Milana Rúfusa. Plánovaný sedemnásty obraz Slovenska bude obsahovať typické regionálne výšivky jednotlivých evanjelických seniorátov.

Samotný projekt pozostáva zo šestnástich panelov vyšitých gobelínovým vzorom. Rozmery panelov sú približne 100 x 120 centimetrov. Autorkou námetu Vyšívaná história Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku je Jana Kepplová. Prierez históriou Evanjelickej cirkvi na Slovensku na plátno na vyšívanie, bez možnej korekcie, nakreslila akademická maliarka profesorka Janka Krivošová. Na predlohách stvárnila aj veľa evanjelických kostolov, obdobie protireformácie, Tököliho povstanie či Tolerančný patent Jozefa II. Technikou gobelínovej výšivky vyšívalo obrazy viac ako 200 žien a niekoľko mužov po celom Slovensku. Celý cyklus rámuje Rúfusova Modlitbička za Slovensko a v nej prosba o ochranu Slovenska.

Výstava tohto jedinečného diela slovenských evanjelických žien na budúci rok poputuje do kolísky reformácie Wittenbergu, záujem o ňu prejavili aj vo Švédsku, Švajčiarsku a ďalších európskych krajinách, ale aj v africkej Tanzánii.

Web: Spoločenstvo evanjelických žien

Videogaléria