Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'26'' E17°5'49''

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku.

Poslaním múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie na Žižkovej ulici č.18, kde sa nachádza aj jeho expozícia. Vysunuté expozície má múzeum v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Zdroj: SNM