Bratislavský kraj

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'37'' E17°6'34''

Bratislavský kraj leží na krajnom juhozápade Slovenska a je rozlohou najmenší na Slovensku. Svojou južnou časťou pozdĺž toku Dunaja sleduje štátnu hranicu s Maďarskom a na západe pozdĺž toku Moravy hraničí s Rakúskom.

Jadrom a metropolou kraja je Bratislava, ktorá je zároveň aj hlavným mestom Slovenskej republiky a dôležitým priemyselným, politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom. Súčasná Bratislava ponúka bohaté možnosti kultúrneho vyžitia, zábavy, ale aj športových či rekreačných aktivít priamo v meste alebo v blízkom okolí. Pravidelne sa tu organizujú medzinárodné veľtrhy a výstavy.

Symbolom kraja je vinárska tradícia. Milovníci prírody, ľudovej kultúry a kvalitného vína sa môžu z Bratislavy vybrať východným úpätím Malých Karpát po trase známej ako Malokarpatská vínna cesta. Najväčším lákadlom na Podunajskej nížine sú Slnečné jazerá rozprestierajúce sa na okraji mesta Senec.

Najväčšie atrakcie:
Kultúrno-historické pamiatky Bratislavy, Medzinárodná Dunajská cyklistická cesta, Moravská cyklotrasa,  Malokarpatská vínna cesta, zrúcaniny hradov Devín, Plavecký hrad, Pajštún a hrad Červený Kameň, pôsobivo zakomponovaná galéria moderného umenia v Čunove do prírodného prostredia vodnej nádrže Hrušov, vyhliadkové plavby po Dunaji, aquapark Senec, tradičné remeslá – modranská majolika, folklór.

Počet obyvateľov: 606 753
Rozloha: 2 053 km²

Okresy: Bratislava 1, Bratislava 2, Bratislava 3, Bratislava 4, Bratislava 5, Pezinok, Senec, Malacky.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Videogaléria