Vojna z druhej strany

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'36'' E17°6'33''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 14.5.2014 - 12.10.2014

Typ podujatia: výstava

Autori – PhDr. Elena Kurincová a Mgr. Štefan Gaučík, PhD. ponúkajú návštevníkovi pohľad do každodennosti vojnového a civilného života Prešporákov v rokoch 1914 – 1918. Výstava začína 14. mája 2014 a potrvá až do 12. októbra 2014.

Prostredníctvom doteraz neprezentovaných predmetov a fotografií zo zbierok Múzea mesta Bratislavy ako aj zo súkromných zbierok potomkov účastníkov Veľkej vojny poukazujú na život civilistov a vojnové skúsenosti vojakov jedného z miest monarchie – Prešporka. Výstava sa zameriava aj na dosah vojny pre obyvateľov historickej Prešporskej župy.

Veľká vojna patrí v dejinách medzi kolektívne skúsenosti, ktoré zásadne ovplyvnili osudy väčších či menších národov. Dosah jej dôsledkov zasiahol do života jednotlivých rodín. Je to fenomén, ktorý utváral historickú pamäť miest a vidieka na území Slovenska. Vojna je vo svojej podstate stretom protikladov: dobra a zla, hrdinstva a zbabelosti, súdržnosti a konfliktu, pravdy a propagandy, obetavosti a sebectva...


Web: www.muzeum.bratislava.sk