Manufaktúra na majoliku

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Modra

GPS: N48°19'58'' E17°18'34''

Hoci bývalé slobodné kráľovské mesto Modra, ležiace pod Malými Karpatmi na západnom Slovensku, preslávili najmä vinohrady a vína, nachádza sa tu aj technická pamiatka, ktorou je bývalá budova manufaktúry na majoliku.

V Modre sa v minulosti okrem vinohradníctva rozvíjali aj viaceré remeslá, pričom najväčšiu slávu získali hrnčiari. Hoci v druhej polovici 19. storočia Modru obišla výstavba železnice a postupne nastal úpadok remesiel, vinohradníctvo a výroba keramiky naďalej prosperovali.

V roku 1883 tu založili keramickú dielňu a školu, v tradícii ktorej pokračuje Slovenská ľudová majolika. Modranská majolika s osobitým maľovaným vzorom, ktorej ukážky si možno zakúpiť v miestnom závode, je dodnes žiadaná a vyhľadávaná ďaleko za hranicami Slovenska.

V súčasnosti je pôvodná budova manufaktúry zrekonštruovaná a sídli v nej nový hotel.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama