Doliansky historický chodník

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Doľany

GPS: N48°24'54'' E17°22'42''

Obec Doľany pretína Doliansky historický chodník, ktorý mapuje život v samotnej obci, ale aj život významných historických dejateľov, ktorí v Doľanoch žili.

Obec Doľany situovaná v údolí pod Malými Karpatmi sa po prvýkrát spomína v listine z roku 1256 ako „terra Ompudini“. Počas storočí menila svoje meno ako Ottondal, Ottenthal, Ompitál a pod. V roku 1948 dostala meno Doľany. Medzi rokmi 1543 až 1550 získali Doľany status trhového mestečka, ktoré bolo zamerané na vinohradníctvo. Patrilo pod červeno-kamenské panstvo Fuggerovcov a neskôr Pálffyovcov. Narodilo sa tu a žilo veľa významných ľudí. V obci sa nachádza 10 historicky zaujímavých stavieb, z toho 7 je kultúrnych pamiatok. Ich spojením vznikol historický chodník, ktorý návštevníci prejdú približne za 45 minút. Hlavná tabuľa chodníka je umiestnená pri autobusovej zastávke. Na nej je stručná história obce a ručne maľovaná mapa dediny. Čísla v krúžku upozorňujú na jednotlivé zastávky, ktorých názov je viacjazyčný. Pri každej pamiatke je informačná tabuľa so slovenským, anglickým a nemeckým textom.

Jednotlivé zastávky:
1. Pomník Juraja Fándlyho (kultúrna pamiatka)
2. Rodičovský dom Juraja Fándlyho (kultúrna pamiatka)
3. Mestská veža / Zvonica (kultúrna pamiatka)
4. Rodičovský dom Juraja Palkoviča (kultúrna pamiatka)
5. Rodičovský dom Vincenta Lechoviča
6. Farský kostol (kultúrna pamiatka)
7. Kalvária
8. Kostolík sv. Šebastiána
9. Kostolík sv. Leonarda (kultúrna pamiatka)
10. Hrob Juraja Fándlyho na dolianskom cintoríne


Zdroj: Spolok pre krajší život v Doľanoch

Web: https://sites.google.com/site/ozspolokdolany/doliansky-historicky-chodnik