Fašiangy v Modre

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Pezinok, Modra

GPS: N48°20'4'' E17°18'26''

Miesto konania: Modra

Termín konania: 22.2.2020

Typ podujatia: Fašiangy, folklórne podujatie, gastronomické podujatie, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých, hudobné podujatie, TIP

Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj! Fašiangové zvyky na Slovensku tvoria pestrú paletu rozličných zábavne ladených obradov, sprievodov a stretnutí miestneho spoločenstva. V Modre už tradične oslavujú fašiangy obľúbenou súťažou vo varení kapustovej polievky, dobrým jedlom, vínom, muzikou i fašiangovým sprievodom.

Hlavným lákadlom na modranských fašiangoch bude aj tento rok súťaž vo varení kapustnice. Nebudú chýbať tradičné fašiangové gastronomické pochúťky, súťaž vo varení kapustince, veselé ale aj strašidelné masky a dobrá nálada.

Fašiangy sa oslavovali v mestách a na dedinách už od stredoveku. Bolo to obdobie mäsa a masti, ktoré v prenesenom význame znamenalo v tradičnej kultúre telesnosť, hriešnosť, pozemskosť. Ich zmysel prezrádza aj názov masopust. Karneval mal prostredníctvom masiek zahnať zlých duchov a podporiť dobrých duchov, ktorí ľuďom priali. Fašiangy sú druhou polovicou zimy, ktorá je podľa ľudovej viery vhodná na realizovanie rôznych magických úkonov prosperitného charakteru.

Korene fašiangových zvykov siahajú až do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Výraz fašiang pochádza z nemeckého slova „vast-schane“, čo možno voľne preložiť ako posledný nápoj. Toto slovo symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni dňami bujarej zábavy. Iný nádych získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako fragment zostalo, boli sprievody v maskách. V minulosti mali masky dôležitý rituálny význam. Tie fašiangové boli najmä zvieracie a vyzerali strašidelne. Čím viac strachu maska naháňala, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Kedysi medzi maskami nesmel chýbať Turoň, medveď či vlk. Dnes sa prezliekajú muži za ženy a naopak a v maskách sa vždy zvýrazňujú atribúty výzoru, charakteru alebo zlozvykov opačného pohlavia. V prvej polovici 20. storočia k maskám pribudol aj vojak so šabľou a práve na túto šabľu napichovali gazdiné svoje potravinové podarúnky.

Obdobie fašiangov, ku ktorému v Modre neodmysliteľne patrí varenie tej najlepšej kapustovej polievky, začína po Troch kráľoch. Z kvasenej kapusty sa aj v minulosti pripravovali mnohé jedlá, ale najznámejšia bola polievka – kapustnica, ktorá sa varila s údeným mäsom alebo klobásami, v pôstnych obdobiach len so sušenými hubami alebo slivkami.

V poradí 16. ročník populárnej akcie na priestranstve pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra v Modre správne dochutí Modranská kapustnica. Prihlásené súťažné tímy, ktoré sa chcú pochváliť svojou pohostinnosťou, ju začnú variť v sobotu 22. februára od deviatej dopoludnia. Okrem prestíže môžete zasúťažiť aj o pekné vecné ceny. Použité suroviny, vône, vizáž a chute navarených kapustníc budú hodnotiť porotcovia aj návštevníci. Koštovanie polievok začína s úderom poludnia, veselo však bude celý deň.

Okrem varenia sa bude v Modre oslavovať hudbou, spevom, tancom, dobrým jedlom a všeličím vhodným na zvlaženie hrdla. Modranský spolok vinárov a vinohradníkov Vincúr ponúkne fašiangovú ochutnávku vín, modranské gazdinky napečú sladké šišky a mäsiar ponúkne zakáľačkové špeciality. Spolu s miestnymi folklórnymi a ochotníckymi súbormi zažijete fašiangový sprievod, ktorý v mestách v minulosti spestroval toto veselé obdobie roka. Programom návštevníkov prevedie Mirka Záhumenská – Sandtnerová.

PROGRAM

09:00 – začiatok súťaže vo varení kapustovej polievky
10:00 – 15:00 – ochutnávka vín spolku Vincúr
10:30 – 11:30 – fašiangový sprievod maškár, predstavenie masiek
11:30 – 12:30 – hudba do tanca v podaní cimbalovej ľudovej kapely Ľudovka SK
12:00 – ochutnávanie navarených kapustníc
13:00 – 13:30 – fašiangové pásmo Detského folklórneho súboru Magdalénka
14:30 – vyhodnotenie súťaže vo varení kapustovej polievky a vyhlásenie výhercov
20:00 – veselá zábava v Dome kultúry Kráľová spojená so symbolickým pochovávaním basy

Hudba, jedlo a pitie = skvelá zábava. Prihláste svoj tím do súťaže o najlepšiu kapustnicu, alebo sa so svojou originálnou maskou zapojte do tradičného fašiangového sprievodu. Príďte si zasúťažiť, osláviť fašiangy a dosýta si vychutnať pravú modranskú zabíjačku spojenú s predajom zabíjačkových špecialít aj ochutnávku vín z produkcie spolku Vincúr.

Web: Turistický portál Modra

Videogaléria