Marianka

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, Marianka

GPS: N48°14'57'' E17°3'44''

Kedysi bola prinajmenšom rovnako slávna ako rakúsky Mariazell a poľská Częstochowá. MARIANKA je najstaršie pútnické miesto na Slovensku a prvé mariánske pútnické miesto v celom Uhorsku. Slávni panovníci aj obyčajní smrteľníci sem už po stáročia prúdia, aby navštívili magické miesto, miesto zázrakov.

MARIANKA je nielen obľúbeným výletným miestom so starobylou históriou, ale aj vysneným miestom na bývanie mimo ruchu veľkomesta. Aj dnes je najvýznamnejším podujatím marianská púť na sviatok narodenia Panny Márie (8. september). V časoch najväčšej slávy sa tu zišlo aj 50 000 ľudí za deň vrátane najmocnejších európskych panovníkov. Obľúbené sú aj Mariatálske hody, pálenie Svätojánskych ohňov alebo arcidiecézna púť detí a mládeže.

HISTÓRIA

Legendy o milostivej soške Panny Márie a jej zázračnej moci siahajú do 11. storočia. Keď sa v r. 1377 kráľ Ľudovít Veľký prišiel pokloniť mariatálskej divotvorkyni, žilo v údolí iba pár pustovníkov. Kostol, ktorý dal pre sošku postaviť, daroval rádu pustovníkov svätého Pavla. Od tejto chvíle začína pútnický Mariatál písať svoju slávnu históriu.

Kristián August, kardinál, arcibiskup ostrihomský a prímas kráľovstva uhorského si v r. 1711 zvolil mariatálsky kláštor za svoje letné sídlo a stal sa pre Mariatál štedrým dobrodincom. Najťažšiu ranu utrpela Marianka dekrétom Jozefa II., ktorým zrušil v r. 1786 pavlínsky rád. Pavlíni museli po 400 rokoch z Marianky odísť. Nový rozvoj pútnického miesta nastal od r. 1927, keď ho začala spravovať Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman. V r. 1950 komunistický režim ich pôsobenie zakázal. Po novembri 1989 sa opäť vrátili do Marianky a pôsobia tu dodnes.

PAMIATKY

Okrem gotického Kostola Narodenia Panny Márie a bývalého kláštora pavlínov patrí medzi najstaršie objekty baroková Kaplnka sv. Anny (1691) a šesť mariánskych kaplniek (17.-18. st.). Za pozornosť stojí aj rotundová Kaplnka svätej studne (1696) postavená nad zázračným prameňom a pred ňou stojace Donnerove sochy pustovníkov - Svätého Antona a Pavla. Na Slovensku jedinečná a unikátna je krížová cesta s päťdesiatimi sochami v životnej veľkosti.

TIP NA VÝLET

Skvelý tip na malý rodinný výlet je nenáročná 45 minútová prechádzka na Malý Slavín. Zdatnejších zaujme výlet na zrúcaninu gotického hradu Pajštún.

Autor: Sandra Sarkanyová

Web: http://visit.marianka.sk