Víkend otvorených parkov a záhrad

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, Stupava

GPS: N48°16'30'' E17°1'55''

Miesto konania: Bratislava, Modra, Stupava, Veľký Biel

Termín konania: 10.6.2016 - 12.6.2016

Typ podujatia: iné podujatie

8.ročník medzinárodného kultúrno-výchovného podujatia sa uskutoční vo vybratých verejných, ale i súkromných najmä historických parkoch a záhradách na Slovensku v dňoch 10. - 12. júna 2016.

Návštevníci majú možnosť nahliadnuť aj do bežne neprístupných parkov a záhrad, podujatie sprevádzajú rôzne zaujímavé sprievodné podujatia. Hlavným cieľom je atraktívnou formou predstaviť hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska a prostredníctvom získaných poznatkov viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.

Ľudia sa budú môcť prechádzať po bývalej Pálffyovskej záhrade a aj Lisztovej záhrade v Bratislave. Zaujímavý program ponúkne historická záhrada Barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli. Počas víkendu tu návštevníci vďaka komentovaným prehliadkam spoznajú históriu kaštieľa, pre deti je pripravená eko škôlka a tvorivé dielne. Okrem toho je na programe prednáška o pestovaní bonsajov, koncerty a výstavy.

Ďalšie otvorené záhrady nájdete v Stupavskom parku v Stupave, v bratislavskej Františkánskej kláštornej záhrade i v Záhrade pri veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave. Cieľom podujatia je prezentácia hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré parky a záhrady predstavujú.

Okruh šestnástimi modranskými záhradami, kvety i hlasovanie o najkrajšiu záhradu budú súčasťou sobotného podujatia Deň otvorených modranských záhrad. Záujemcovia uvidia napríklad Literárnu záhradu pri Kultúrnom dome Modra, Malebnú záhradu pri penzióne Harmónia, Prírodnú záhradu na Panskom chodníku i Provensálsky raj na Panskom chodníku. Okruh záhradami má tohto roka tému Flower Power, čo je sila kvetov. Návštevníci si pripomenú návrat do 60. a 70. rokov minulého storočia. Po ukončení podujatia vyhodnotia na základe hlasovania najkrajšiu modranskú záhradu za tento rok.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete - v Anglicku, Holandsku, Írsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku je od roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Web: www.vopz.sk