Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM Bratislava

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°12'44'' E16°58'25''

Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku.

Ako špecializované múzejné pracovisko zastrešuje systematický etnografický výskum histórie a kultúry Chorvátov, ktorí v priebehu 16. storočia na úteku pred tureckým nebezpečenstvom kolonizovali nielen oblasť Malých Karpát a Bratislavy, ale usádzali sa aj na území dnešného Rakúska, Maďarska a na Morave.

O Chorvátoch na našom území sa dozviete viac z dvoch stálych expozícií múzea a pravidelne organizovaných výstav a podujatí, tematicky zameraných na predstavenie pestrej histórie a kultúry tohto etnika.

V múzeu sa však organizujú výstavy aj z iných oblastí kultúry, umenia, spoločenských a prírodných vied a výstavy, približujúce a prezentujúce osobitosti miestneho regiónu.

V múzeu sa taktiež usporadúvajú koncerty klasickej a populárnej hudby, filmové premietania, prednášky a besedy na rôzne aktuálne témy.

Zdroj: Slovenské národné múzeum