Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'31'' E16°58'44''

Termín konania: 4.4.2013 - 31.10.2014

Typ podujatia: výstava

Od 4. apríla 2013 do konca októbra 2014 môžete vo výstavných priestoroch hradu Devín vzhliadnuť unikátnu výstavu venovanú 1150. výročiu príchodu vierozvestcov "Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda".

Rok 2013 predstavuje pre krajiny, ktoré boli súčasťou Veľkomoravskej ríše, významné jubileum, nakoľko si pripomíname 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Devín bol v tom čase významnou pevnosťou, ktorá spolu s menšími strážnymi hradiskami na Devínskej Kobyle chránila hranice Veľkej Moravy. Z písomných správ vieme, že minimálne v roku 864 sa tu proti početnému východofranskému vojsku bránil Rastislav. Pod hradom Devín sa v minulosti križovali aj obchodné cesty – Podunajská a Jantárová a v jeho blízkosti sa nachádzali riečne brody. Nemožno preto vylúčiť, že Konštantín a Metod so sprievodom vstúpili na územie Veľkej Moravy práve v týchto miestach. Devín však nebol len vojenskou pevnosťou, bol zároveň sídlom veľmoža, jeho rodiny a vojenskej družiny. O dôležitosti tohto miesta svedčia aj základy unikátneho murovaného kresťanského kostola, ktoré sa podarilo odkryť v areáli hradu.

Múzeum mesta Bratislavy pripravilo k otvoreniu sezóny 2013 na hrade Devín výstavu s názvom „Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda“, ktorou by chcelo návštevníkom priblížiť krajinu, zvyky a spôsob života ľudí, ktorí tu v tom čase žili, aby verejnosť lepšie pochopila a ocenila význam byzantskej misie.

Výstava je delená tematicky na okruhy: hradiská a ich význam; veľkomoravská spoločnosť; odev a šperk; hospodárstvo, bývanie; vybavenie domácnost; strava; vojenstvo; cestovanie a obchod; pohania a kresťania; pohrebný rítus. Výstava je prierezom do života Slovanov v období Veľkej Moravy. Obsah výstavy významne podporujú zbierkové predmety, ktoré archeológovia našli počas rozsiahlych výskumov na hrade a v obci Devín. Unikátnosť výstvy sa prejaví aj v ukážke rekonštrukcie obydlia a odevu predstaviteľa najvyššej spoločenskej vrstvy – kniežaťa.

Počas trvania výstavy na hrade Devín pripravuje Múzeum mesta Bratislavy neformálne vzdelávacie programy pre školy, ktoré vychádzajú z tohtoročnej koncepcie práce Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť a nesú názov „Kto boli Slovania a kde sa vzali?“ Celodenný program pre verejnosť 15. júna 2013 naviaže na tradíciu podujatia Devín patrí deťom pod názvom Slávime príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu“. Oba programy budú zároveň kopírovať obsah už vyššie uvedenej výstavy.

Web: www.muzeum.bratislava.sk