Devín w czasach przybycia Cyryla i Metodego

Lokalizacja: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'31'' E16°58'44''

Termin realizacji: 2013-4-4 - 2014-10-31

Typ imprezy : wystawa

Od 4 kwietnia 2013 roku do końca października 2014 roku w pomieszczeniach wystawowych zamku Devín oglądać można unikatową wystawę poświęconą 1150. rocznicy przybycia misjonarzy – „Devín w czasach przybycia Cyryla i Metodego”.

Dla krajów, które wchodziły w skład Rzeszy Wielkomorawskiej, rok 2013 stanowi znaczący jubileusz, ponieważ jest rokiem 1150. rocznicy przybycia Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy. 

Devín był w tych czasach ważną twierdzą, która wraz z mniejszymi osadami strażniczymi na Devínskiej Kobyle broniła granic Rzeszy Wielkomorawskiej. Z zachowanych źródeł pisanych wiemy, że już w roku 864 przeciwko licznemu wojskiemu wschodniofrankońskiemu bronił się tu książę Rościsław. Przy zamku Devín w przeszłości krzyżowały się szlaki handlowe – Bursztynowy i Dunajski, a w jego pobliżu znajdowały się liczne rzeczne brody. Nie można więc wykluczyć, że Cyryl i Metody weszli na teren Rzeszy Wielkomorawskiej właśnie w tych miejscach. Devín był bowiem nie tylko twierdzą wojskową, ale zarazem siedzibą rodziny szlacheckiej i drużyny wojskowej. O znaczeniu tego miejsca świadczą też fundamenty unikatowego murowanego kościoła chrześcijańskiego, które udało się odkryć na terenie zamku.

Muzeum Miasta Bratysławy na otwarcie sezonu 2014 na zamku Devín przygotowało wystawę pod nazwą „Devín w czasach przybycia Cyryla i Metodego”. Ma ona przybliżyć zwiedzającym krainę, obyczaje i sposób życia ludzi, którzy żyli tu w tamtych czasach, co pomoże lepiej zrozumieć i docenić znaczenie misji bizantyjskiej.

Wystawa podzielona jest na kręgi tematyczne: grodziska i ich znaczenie; społeczeństwo wielkomorawskie; odzież i biżuteria; gospodarstwo, miejsce zamieszkania; wyposażenie domu; żywność; wojsko; podróże i handel; poganie i chrześcijanie; rytuały pogrzebowe. Wystawa stanowi wgląd w życie Słowian w czasach Rzeszy Wielkomorawskiej. Znakomitym uzupełnieniem zbiorów są eksponaty, które zostały znalezione przez archeologów podczas zakrojonych na szeroką skalę badań prowadzonych na zamku i w miejscowości Devín. Unikatowy charakter wystawy przejawia się w rekonstrukcji pomieszczeń mieszkalnych i ubiorów przedstawiciela najwyższej warstwy społecznej – księcia.

W czasie trwania wystawy na zamku Devín Muzeum Miasta Bratysławy przygotowuje nieformalne programy edukacyjne dla szkół, które wiążą się z tegoroczną koncepcją pracy Dziecięcego Atelier „Muzeum ma przyszłość” i noszą nazwę „Kim byli Słowianie i skąd się wzięli?”. Całodzienny ogólnodostępny program, który będzie realizowany 15 czerwca 2014 roku, nawiąże do tradycji akcji „Devín należy do dzieci” i nosi nazwę „Świętujemy przybycie Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy”. Obydwa programy będą wykorzystywać eksponaty z opisanej powyżej wystawy.