Slovenské národné múzeum otvára nové Múzeum starej Devínskej

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°12'44'' E16°58'25''

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku otvorilo budovu múzea, v ktorej bude sprístupnená nová stála expozícia Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi.

Pre tento účel bola zrekonštruovaná budova bývalej pekárne a hostinca Furmanka a dielo získalo ocenenie odbornej poroty za adaptáciu tradičnej architektúry s cieľom prezentácie miestneho kultúrneho dedičstva pre verejnosť. Múzeum starej Devínskej bude pre verejnosť otvorené od 20. júna 2015.

Múzeum starej Devínskej charakterizuje z diaľky viditeľný biely štít s trojuholníkovým oknom, v ktorom sa vyníma silueta bielej holubice s krížom – erb obce. Pod ním, na južnej fasáde, sa nachádza grafické znázornenie mapy obce z roku 1880.

Vnútorný priestor objektu je ozvláštnený až po štít strechy otvoreným krovom, s masívnymi stropnými trámami. Vnútorné priečky boli čiastočne odstránené, čím vznikla výstavná sieň a dva samostatné priestory, ktoré slúžia ako dobová izba s ukážkou pôvodného zariadenia a servisná časť s technickým a hygienickým zázemím.

Stavba zaujala odbornú porotu Academie Istropolitany Nova, ktorá ju v úzkej spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym krajom navrhla na ocenenie v súťaži o najlepšie obnovené objekty tradičnej architektúry v Bratislavskom kraji.

Devínska Nová Ves je dnes jednou z predmestských častí Bratislavy. Vidiecky ráz stratila v 80. rokoch, keď sa tu začali stavať sídliská a počet obyvateľov sa strojnásobil. Pôvodne rázovitú dedinu obývali od 16. storočia Chorváti. Aj dnes tu počuť chorvátsky dialekt a potomkovia Chorvátov si svoj pôvod každoročne pripomenú folklórnymi slávnosťami a kultúrno-spoločenskými podujatiami.

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi bolo otvorené v roku 2006. Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku, ktorá sa zachovala už len v 4 lokalitách v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Čunove a Chorvátskom Grobe.

Slovenské národné múzeum bude prevádzkovať aj novú stálu expozíciu Múzea starej Devínskej: Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ktorá odráža niekdajší život v tejto obci, s dôrazom na 19. a 20. storočie.

Je rozdelená do tematických blokov: história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. Väčšiu časť expozície tvoria zbierkové predmety SNM-MKCHS, pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi. Iné sú zapožičané od miestnych obyvateľov, mestskej časti a farnosti v Devínskej Novej Vsi.

Zdroj: SNM

Web: www.snm.sk