Zo storočia do storočia - Devín patrí deťom

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°10'26'' E16°58'42''

Miesto konania: Hrad Devín

Termín konania: 13.6.2015

Typ podujatia: historické podujatie, podujatie pre deti

Prežite sobotu v prírode a na vzácnom mieste pamäti, zažite 4. ročník podujatia pre rodiny na hrade Devín - 13. júna 2015.

Návštevníci zažijú vzrušujúce bádanie a plnenie mnohých úloh, kde prejavia svoju zručnosť a invenciu. Porovnajú jednotlivé historické doby. Pozrú si predstavenie rozprávky „Ruže a meč“ o 15:00.

Všetky stanoviská sa tematicky zameriavajú na vyššie uvedené témy. Stanovisko Vitajte v praveku vyskúša koncentráciu detí a dospelých a pomocou pracovného listu upozorní publikum na najdôležitejšie archeologické nálezy z období od neolitu po dobu železnú na hrade Devín. Vyriešiť niektoré praktické úlohy treba aj na tomto stanovisku: určiť kovy ktoré ľudia od neolitu po dobu železnú využívali. Maľba rukami umožní vyskúšať si ako sa dalo maľovať ešte pred neolitom, keď neboli štetce. Pre publikum je aj na tomto stanovisku pripravený hrnčiarsky kruh. Ľudia ho ešte nepoznali, ale bude pomôckou, aby sa ľahšie deťom vyrábala praveká keramika, ktorá vznikla voľným modelovaním v rukách. Deti si vyskladajú aj základy domu z obdobia neolitu.

U Slovanov na druhom stanovisku sú pripravené interaktívne úlohy – obliekanie do odevov, točenie na hrnčiarskom kruhu (Slovania ho už poznali), streľba z kuše, záujemcovia si vyskladajú meno z hlaholiky, zastrieľajú z luku.

Rytieri a krásne dámy upozornia na obdobie stredoveku, v období gorického slohu. Opäť si budú môcť dievčatá vyskúšať štylizované šaty a chlapci sa potrápia s výstrojom a výzbrojou stredovekého rytiera.

Uvedené atrakcie, veľa zábavných úloh a certifikát zručnosti, to všetko je pripravené pre každého, kto zavíta na hrad Devín!

Zdroj: Hrad Devín - slovanské hradisko

Web: www.muzeum.bratislava.sk